Netwerkspecialisten blijven moord en brand schreeuwen over de weigering van bedrijven om over te stappen naar IPv6. De Internet Society (ISOC) zegt nu te weten waarom. Volgens onderzoek van die internationale organisatie is het gebrek aan enthousiasme bij bedrijven te wijten aan het feit dat er geen direct voordeel uit te halen valt. Dit is ook al eerder opgemerkt.

Interessant

De ondervraagde bedrijven geven aan dat ze IPv6 interessant vinden, en ze beweren ook dat de vraag vanuit klanten toeneemt. Toch houden ze de boot af vanwege het gebrek aan direct voelbare voordelen.

Een andere hoofdreden voor het tegenvallende aantal IPv6-implementaties is het gebrek aan applicaties die de nieuwere versie van het internetprotocol ondersteunen. Vooral beheersoftware voor netwerken komt er bekaaid vanaf, zo stellen de onderzoekers in de conclusie. Specifieke applicaties worden daarbij niet genoemd. Een andere beperking voor IPv6 die de ondervraagden noemen is het gebrek aan technische kennis in de markt.

IPv4-tekort

Opvallend is dat de ondervraagden zich absoluut niet druk maken over het dreigende gebrek aan IPv4 adressen. Terwijl dat juist het punt is wat experts zorgen baart. IPv6 is in 1998 door de Internet Engineering Taskforce aangewezen als opvolger van IPv4. Belangrijkste reden daarvoor is dat het verouderde protocol niet verder komt dan een 32-bit adres. IPv6 kan 128-bit aan, waarmee het aantal adressen praktisch gezien oneindig is.

Slechts één van de negentig ondervraagden houdt bij hoeveel IPv4-adressen hij jaarlijks verbruikt. De rest doet dat niet, al laat een meerderheid wel weten dat de adresgrootte de 'aantrekkelijkste functie' is voor het nieuwere protocol.

Met het aansluiten van steeds meer apparaten op het internet, zijn er ook steeds meer unieke adressen nodig, en die beginnen op te raken. Schattingen van IANA (de Amerikaanse domeinbeheerder) stellen dat het maximale IPv4-aantal van 4,3 miljard mogelijke adressen in 2012 definitief op is.

IPv6 Awards

Waarschuwingen hierover zijn een regelmatig terugkerend fenomeen, en ze worden steeds luider omdat de IPv6-invoercijfers overal ter wereld zeer laag zijn. Zo zijn de in juni vorig jaar opgezette Nederlandse IPv6 Awards niet doorgegaan wegens gebrek aan animo. Het aantal inzendingen was dermate laag dat er geen sprake was van een competitie, erkent de Nederlandse IPv6 Task Force. De organisatoren zijn toch voorzichtig optimistisch over een nieuwe ronde dit jaar.

“De recente ontwikkelingen rondom IPv6 zoals het EU-besluit rondom de invoering van IPv6 in de EU en de diverse tutorials en seminars over IPv6 die plaatsvinden in Nederland scheppen de verwachting dat in 2009 het aantal IPv6-implementaties in Nederland significant zal toenemen. De jury en de IPv6 Task Force hebben besloten om in 2009 door te gaan met de IPv6 Awards en verwachten dat het aantal inzendingen een stuk hoger zal liggen.”