Dat is een van de conclusies uit het donderdag in Den Haag gepresenteerde rapport `Slim Graafwerk' van de expertgroep Breedband van de ISOC. Deze werkgroep heeft onderzocht hoe op korte termijn een `hoogwaardige, toekomstvaste communicatie-infrastructuur' kan worden aangelegd."Tot nu toe is de overheid van mening dat aansluiting van huishoudens op een breedbandig internet een zaak is van de markt. Maar aangezien initiatieven daartoe niet binnen afzienbare tijd zullen ontstaan, ziet de expertgroep een belangrijke rol voor de overheid weggelegd om de markt weer vlot te trekken", zo stelt de ISOC.De werkgroep signaleert dat het grootste probleem bij de laatste kilometer ligt. "Alleen een glasvezelaansluiting direct naar woningen en bedrijven biedt voldoende bandbreedte voor de toekomst", zo stelt de ISOC. Centraal in het rapport staan de gemeenten. Zij zouden volgens de ISOC de aanleg van de benodigde buizen moeten meenemen bij de aanbouw van nieuwe wijken of aanleg van riolering. Om de uitrol aanzienlijk te versnellen zouden zij ook de aansluitvraag van consumenten en middelgrote gebruikers moeten bundelen.Volgens de ISOC kan 90 procent van de huishoudens in Nederland ontsloten worden met een overheidsinvestering van drie miljard gulden in tien jaar tijd. Dit bedrag zal een totaal van 14 miljard aan private investeringen stimuleren, waarmee een totaal wordt behaald van 17 miljard.Internet Society Nederland is `een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals' en heeft als doelstelling het bevorderen van het gebruik van internet in Nederland. De lobbyclub staat onder voorzitterschap van Koos Andriessen. De Internet Society is actief in totaal 170 landen.