Rechter John Bates van de rechtbank in het Amerikaanse district Columbia bepaalde dinsdag dat provider Verizon de naam van een individuele muziekdownloader moet bekendmaken aan de Recording Industry Association of America (RIAA). Deze brancheorganisatie van de muziekindustrie spande in oktober vorig jaar de zaak aan tegen Verizon.

Deze juridische stap volgde op eerdere aankondigingen van de muziekbranche dat ook individuele internetters die muziek via internet verspreiden, worden aangepakt. Deze harde lijn heeft nu zijn vruchten afgeworpen. De rechter beriep zich bij zijn vonnis op de Digital Millenium Copyright Act (DMCA).

Verizon weigert tot nu toe de gegevens van zijn abonnee over te dragen. Volgens de provider heeft de Amerikaanse auteurswet alleen betrekking op data die op zijn servers zijn opgeslagen, en niet op gegevens die via zijn netwerk worden getransporteerd. De RIAA – en dus ook de rechter – zijn het hier niet mee eens.

600 songs

De bewuste internetter downloadde volgens de RIAA meer zeshonderd liedjes in één dag. De RIAA achterhaalde de provider van de muziekfan, alsmede zijn IP-adres.

Verizon gaat in beroep tegen de uitspraak en zal de identiteit van zijn abonnee voorlopig dan ook niet prijsgeven. De provider stelt in een verklaring dat de uitspraak van de rechter rampzalige gevolgen heeft voor zowel providers als internetters. Zelfs de groei van het internet kan erdoor in gevaar komen, aldus de advocaat van Verizon.

Ook diverse privacygroeperingen hebben zich achter Verizon geschaard. Voor de houders van auteursrechtelijk beschermd materiaal is de uitspraak echter buitengewoon goed nieuws, omdat ze hiermee ook andere providers kunnen dwingen mee te werken aan een onderzoek.