Begin deze maand werd bekend dat de VS en de EU willen isp's aansprakelijk stellen voor online auteursrechtenschendingen. Dit bleek uit een gelekte memo van besloten gesprekken die plaatsvonden over het omstreden Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Het nieuwste plan stelt providers feitelijk (mede-)aansprakelijk voor internetpiraterij om hen zo te dwingen mee te werken aan mogelijke copyrightfilters of het afsluiten van recidiverende filesharers.

"Dit druist in tegen alle democratische regels", zegt Andrea D'Incecco van EuroISPA, het overkoepelende orgaan voor Europese providers. Omdat de ACTA een handelsovereenkomst is kan met deze regelgeving het democratische proces worden omzeild, en de met moeite uit het Europese telecompakket geweerde draconische vorm van three-strikeswetgeving via een achterdeur alsnog voor alle aangesloten leden van ACTA van kracht worden.

'Het democratische proces word genegeerd'

"Als je op deze manier er voor kiest om het democratische proces te negeren, stel je isp's aansprakelijk voor het al dan niet afsluiten van mensen op het internet", legt D'Incecco uit. Omdat toegang tot het internet een fundamenteel recht is, is er volgens EuroISPA een wet nodig om een dergelijk three-strikesbeleid door te voeren. Omdat het gaat om een fundamenteel recht is een handelsovereenkomst niet voldoende.

"Je zou op zijn minst een juridisch proces moeten hebben als het om fundamentele rechten gaat", betoogt D'Incecco. Voordat er iemand afgesloten kan worden van het internet is er een oordeel nodig van een onafhankelijk tribunaal, ook moet het mogelijk zijn om in beroep te gaan bij een officiële instantie en is er het recht om gehoord te worden. Deze rechten vallen allemaal weg in de huidige opzet omdat het een privé-afspraak is tussen landen.

Kind van de rekening

De isp's zijn het kind van de rekening. Zij krijgen als het aan de ACTA-leden ligt alle verantwoordelijkheid die normaal bij de rechterlijke macht ligt in de schoenen geschoven. "Je hebt goede zelfregulatie en slechte zelfregulatie, en dit is een voorbeeld van slechte zelfregulatie. Omdat alle democratische regels op deze manier worden ontweken."

Daarnaast gaat ACTA ook voorbij aan de zogenaamde 'veilige haven' voor isp's die is ingebouwd om dit soort problemen bij dergelijke verdragen te voorkomen. Volgens EuroISPA schendt ACTA de regulering voor het opstellen van handelsverdragen.

Meer transparantie

De onderhandelingen zijn tot nu toe in het geheim verlopen. Totdat de memo uitlekte wist eigenlijk niemand wat er besproken werd. Wel zijn er meerdere pogingen vanuit het Europees Parlement ondernomen om openheid te krijgen, maar die mislukten. Nu is er een klein gedeelte boven tafel en ziet EuroISPA de noodzaak om de noodklok te luiden.

"Wij willen meer transparantie", zegt D'Incecco. Daarom roept EuroISPA de Raad van de Europese Unie op het mandaat van ACTA over te dragen aan de Europese Commissie. Dit zou ook moeten gebeuren omdat er regels worden overschreden. Verder is EuroISPA begonnen met lobbyen om de kwestie onder de aandacht van Europarlementariërs te brengen. Op dit moment weten nog veel te weinig Europese politici überhaupt van dit probleem af, zegt D'Indecco. Door het luiden van de noodklok hoopt EuroISPA meer aandacht te krijgen voor dit probleem.

ACTA Internet Chapter info