Webwereld zoekt de beste IT-architecten van Nederland. Uit de vele aanmeldingen heeft de jury tien finalisten geselecteerd, die elk in een interview worden belicht.

"Ik ben zelf niet echt een blauwdruktype", bekent it-architect en consultant Eelco Rouw van Getronics. "De toegevoegde waarde van architectuur voor mij is toch wel echt primair het advieswerk. En niet die prachtige blauwdruk of die prachtige tekeningen die worden opgeleverd." Volgens Rouw moet een it-architect ervoor zorgen dat "de mensen om hem heen de beste keuzes maken".

En dat is wat hem betreft binnen de it-architectuur een van de meest ondergeschoven rollen: de consultantrol. "Ik heb bij zestig à zeventig architectuurorganisaties rondgelopen. Het merendeel verzandt heel snel in het maken van een blauwdruk. Dus ze gaan een half jaar in een hok zitten en een blauwdruk maken, daarmee raak je eigenlijk altijd het contact met je omgeving kwijt", oordeelt Rouw.

Commerciële vaardigheden

In plaats daarvan zou een architect veel meer moeten participeren en veel meer commerciële vaardigheden moeten hebben. "Niet zozeer dat hij keihard zijn schoonmoeder moet kunnen verkopen. Maar wel dat hij een beetje snapt hoe de politieke context om hem heen is en dat hij daarin weet te laveren." Het belangrijkste is volgens Rouw dat de architect genoeg vertrouwen heeft bij de beslissers in de toplaag en in de operationele laag, én dat zijn advies wordt opgevolgd.

Het project dat Rouw heeft gedaan bij de gemeente Den Haag is daar een mooi voorbeeld van, vindt de it-architect zelf. Hij werkt daarnaast aan meerdere projecten tegelijk. Architectuur kan voor de gemeente een belangrijke manier zijn om beslissingen te nemen. "Ze hebben heel expliciet aangegeven dat ze dat zelf willen leren. Wij steunen ze daar in. We zorgen er voor dat we samen met hen de architectuur vormgeven." Het is de bedoeling dat de gemeente uiteindelijk de architectuur kan accepteren, en de software echt zelf beheert.

Verandertrajecten

De it-architect is wat Rouw betreft een goede vriend die je adviseert bij het kopen van een auto: "Als je net voor die Alfa Romeo Spider staat en denkt 'Die ga ik leuk kopen', zegt hij: 'Joh, je vrouw is in verwachting, misschien kun je toch beter die Renault Scenic daar nemen'." Dat is het gat waar een architect in moet springen, vindt Rouw.

Toch lukt het niet altijd om redder van aanstaande vaders in nood te zijn. Zo gaat het vaak niet vlekkeloos bij grote consolidatieprojecten. Volgens Rouw wordt er soms vergeten dat er technisch heel snel iets kan worden doorgevoerd. "Maar je hebt ook nog een hele organisatie die daar omheen zit", aldus de consultant. "IT-implementaties zijn nooit meer louter technische implementaties. Het zijn altijd verandertrajecten." En daarvoor moeten alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. "Dat wordt eigenlijk altijd vergeten."

'Unieke visie'

Als it-architect kun je dat probleem oplossen door op tijd in te springen en iedereen ervan te overtuigen dat ze een bepaalde richting op moeten. "Je moet het ook gewoon een keer meemaken", legt Rouw uit. "Het is een leerproces dat je voor de rest van je leven meeneemt. Je moet gewoon oog voor de organisatie hebben."

Of deze inzichten Rouw tot it-architect van het jaar maken weet hij niet. "Het enige dat ik weet is dat ik een redelijk unieke visie heb op architectuur", zegt hij. "Als je kijkt naar hoe architectuur op dit moment binnen veel organisaties wordt bedreven, dan is het vooral een hele academische exercitie waarin mensen echt losgaan op modellen. Ik denk dat er een verschuiving moet plaatsvinden binnen de architectuur naar het waardedenken. In die optiek probeer ik vanuit mijn positie zoveel mogelijk toegevoegde waarde te geven."