Norea zegt 'enkele kanttekeningen' te willen maken bij de discussie over de fraude-gevoeligheid van de stemcomputers van fabrikant Nedap. Actiegroep Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl toonde aan dat het eenvoudig is om de machines te hacken.

Norea vindt dat bij het gebruik van stemcomputers het hele verkiezingsproces in de beoordeling moet worden meegenomen. Zo meent de beroepsorganisatie dat eventuele 'tekortkomingen in de beveiliging' door aanvullende maatregelen gecompenseerd kunnen worden. En, het onjuiste gebruik of de hantering van verkeerde procedures zouden het gebruik van een anderszins betrouwbare stemcomputer toch kunnen compromitteren.

Daarom, zo meent Norea-voorzitter Hans Donkers, is het belangrijk om het vertrouwen van kiezers in de stemcomputers te bevorderen door middel van onafhankelijk toezicht. "Zoals ook bij de acceptatie van andere apparatuur en software gaat het bij stemcomputers voornamelijk om vertrouwen', aldus Donkers.

Als voorbeeld voor zo'n onafhankelijk toezicht noemt de auditorsorganisatie de verkiezingen in België, waar het Consortium EDS-Telindus afgelopen weekeinde toezicht hield op het verloop van de verkiezingen. "De kieswetgeving in België voorziet in een dergelijke procedure, die expliciet is ingesteld om te kunnen beantwoorden aan alle vereisten inzake correctheid, betrouwbaarheid en integriteit", aldus Norea. De beroepsorganisatie vindt dat Nederland het Belgische voorbeeld moet volgen.