Een onderzoek in opdracht van de milieu-organisatie beklaagt zich over het slechte Nederlandse recyclingbeleid. Zo zouden miljoenen kilo's it-afval illegaal geëxporteerd worden. Dit zou het milieu en de gezondheid in ontwikkelingslanden schaden.

Maar in het onderzoek wordt ict-apparatuur en andere apparatuur op een hoop gegooid, laat woordvoerder Ted van Hintum van de Nederlandse brancheorganisatie ICT-Office weten. "De ict-apparatuur wordt in Nederland voor 97 procent gerecycled." Daarvan zou tachtig procent verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen en zeventien procent tot brandstof.

Ander systeem

"Het inzamelsysteem van bruingoed en witgoed is een totaal ander systeem dan het ict inzamelsysteem." De stichting NVMP is verantwoordelijk voor de inzameling van bruingoed. Terwijl de stichting ict en milieu verantwoordelijk is voor het ict-afval.

Het gaat volgens de woordvoerder om verschillende apparaten die op een verschillende manier ingezameld en verwerkt worden. Ook wordt de verwerking op een andere manier gefinancierd. "Ze gooien het nu allemaal op een hoop en dat is gewoon een onwaarheid", zegt een enigszins verontwaardigde Van Hintum.

Producenten betalen recycling

Het inzamelsysteem voor ict-apparatuur dekt ongeveer zeventig procent van de markt af. "Wat niet wil zeggen dat de overige dertig procent per definitie in malafide praktijken terecht komt. Daar zit ook gewoon andere handel tussen", betoogt Van Hintum.

De electronicaproducenten betalen op dit moment al voor het recyclen van de apparatuur. "Die producenten betalen de kosten van de inzameling en de recycling via een omslagsysteem." Dat is afhankelijk van het aantal kilo's dat zij op de markt brengen. Bij bruingoed is sprake van een verwijderingsbijdrage.

Overheid

Volgens een woordvoerster van de Dienst Domeinen die verantwoordelijk is voor de verwerking van ict-apparatuur bij de overheid slaat het onderzoek ook de plank mis. Ze laat weten dat de computers van de overheid die niet meer functioneren door het erkende bedrijf Van Gansewinkel verder verwerkt worden. "Computers die niet meer werken worden door de shredder gehaald." Wat er van overblijft wordt volgens de regels verwerkt, aldus de woordvoerster.

Greenpeace

Hoewel ICT-Office beweert dat 97% van het it-afval wordt gerecycled, beweert Greenpeace-woordvoerdster Kim Schoppink 'over heel andere cijfers te beschikken'.

Volgens Greenpeace wordt in Nederland slechts een kwart van al het it-afval gerecycled. De organisatie zet vooral vraagtekens bij de resterende driekwart. "We weten niet waar dat afval blijft. Dat zou dus mogelijk geëxporteerd kunnen worden."