Dit blijkt uit de maandelijkse Tech Poll van het Amerikaanse vakblad CIO. Bedrijven blijken de kraan voor it-projecten verder te hebben dichtgedraaid. In maart rekenden chief information officers nog op een stijging van het it-budget met 6,1 procent. Dit is nu echter gedaald tot 4,2 procent. Ook de zogenoemde Tech Future Growth Index, een indicator voor de it-activiteiten in de komende twaalf maanden, is verder gezakt. De index staat nu op 1,4. In maart was dit 2,3, zo blijkt uit het onderzoek. Het vakblad concludeert dat it-afdelingen zich nu vooral richten op het genereren van omzet. Grootschalige it-projecten staan hierdoor op een lager pitje. 38 Procent van de respondenten zegt dat het it-budget vooral onder druk staat door de lagere inkomsten. Dit percentage is in een maand tijd met 17 procent gedaald, wat duidt op stabiliserende omzetten. Dit kan het gevolg zijn van het aantrekkende vertrouwen in de economie door Amerikaanse consumenten, wat de omzetten opstuwt.