McAfee, tevens industrieanalist, stelt dat implementaties vaak misgaan doordat er te krampachtig wordt vastgehouden aan de `universele checklists'. Belangrijk bij een implementatie is dat bedrijven zélf kijken welke elementen belangrijk zijn om een bepaald project te laten slagen. McAfee noemt in een artikel, gepubliceerd in de `Winter 2003' uitgave van MIT Sloan Management Review, veelgemaakte fouten die worden gemaakt bij het implementeren van nieuwe technologieën. "De problemen die ik tegenkwam, stonden niet los van elkaar. Het waren allemaal voorbeelden van hetzelfde, namelijk met behulp van it bepaalde processen veranderen", zo schrijft McAfee. McAfee noemt zelf ook enkele punten die een project een grotere kans van slagen moet geven. Het is belangrijk dat nieuwe systemen worden gezien als mentaliteitsverandering en niet als nieuwe technologie. Bovendien adviseert McAfee projecten meteen grondig aan te pakken. Bezuinigen op middelen die het project ondersteunen heeft geen zin, zo redeneert McAfee. Ook moeten de voortgang en resultaten van een project worden gemeten. McAfee erkent dat dit een open deur is, maar constateert dat veel organisaties deze moeite niet nemen.