Volgens het onderzoeksbureau zijn IT-managers gestresst, overwerkt en bezorgd of zij hun waarde wel aan het bedrijf kunnen bewijzen. Uit het onderzoek, gehouden onder zeshonderd IT-managers uit heel Europa, blijkt dat IT-managers misschien dan wel een goed betaalde baan hebben, maar daarvoor wel onder hoge druk staan, lange uren maken en een verstoorde thuissituatie hebben. Opvallend is dat veel IT-managers zich ondanks al hun moeite niet gewaardeerd voelen door het bestuur van hun bedrijf. Maar liefst twintig procent van de ondervraagden vindt dat IT niet wordt begrepen, noch op bestuurlijk niveau wordt gewaardeerd. Ondanks alle bezorgdheden omtrent de hoeveelheid werk, personeelsproblemen of IT-problemen, zijn veel IT-managers terughoudend met het bestuur om hulp vragen. Veelal komt dit door de angst dat juist dan de IT-afdeling wordt uitbesteed. Een derde van de ondervraagden geeft toe dat zij inderdaad hun nut niet kunnen bewijzen met hun huidige IT-strategie.