Veel organisaties kunnen het huidige onderscheid tussen IT en de business niet meer volhouden, maar dat vergt een andere organisatie. Daardoor wordt het steeds belangrijker om stil te staan bij de vraag hoe je je organisatie dan wel wilt vormgeven en wat dat dan betekent voor de IT.

“Het gaat er om dat innovatie een onderdeel wordt van de organisatiecultuur. ICT-professionals, management en directie hebben samen de verantwoordelijkheid om een cultuur te creëren waarin innovatie kan bloeien en waarbij goede ideeën worden opgevolgd met concrete acties als de tijd daar rijp voor is”, zegt Bas van Gils van BizzDesign.

Het Nederlandse bedrijf BizzDesign helpt organisaties in die verandering. Van Gils is consultant, trainer, en researcher op het gebied van Enterprise Architectuur en Business Design. Hij houdt zijn publiek op IT Innovation Day belangrijke vragen voor als het gaat om twee strategische spanningen: innovatie tegenover exploitatie, en IT als strategische enabler of juist als productiemiddel.

Hoe zie jij de toekomst van IT binnen organisaties? Moet het gescheiden blijven van de business of is dat niet meer houdbaar? En hoe zit met de rol ervan? Geef je mening in de comments.

Klink gaat tijdens zijn keynote op IT Innovation Day op 19 september verder in op de ontwikkelingen in de verdere digitalisering in omroepland. Meer weten? Volg IT Innovation Day op Facebook en maak kans op een t-shirt van Webwereld!