Volgens de chief information officer (CIO) van AkzoNobel, Peter Schoehuijs, bieden de universiteiten en hbo's studenten de verkeerde opleidingen aan en leiden zo te veel programmeurs op en te weinig nieuwe werknemers die zich bezig houden met informatiemanagement. Die moeten “een brug slaan tussen programmeurs en afdelingen als verkoop, personeelszaken en onderzoek", schrijft het AD.

Daardoor worden mogelijk duizenden vacatures niet ingevuld. Stork en AkzoNobel willen nu samen met De Nederlandsche Bank volgende maand starten met een opleiding IT-management. Tegen het AD zegt CIO André Haket van Stork: “Wij steken onze nek uit. We rekenen erop dat meer concerns snel zullen aansluiten."

Managers luidden al eerder noodklok

De alarmklok die door de managers van Stork en Akzo Nobel wordt geluid, is al eerder geklingeld door collega's van andere grote Nederlandse ondernemingen. Zo vertelde Rietveld, bij Cordys deze zomer nog aan Computerworld.nl dat afgestudeerde studenten weinig inzicht hebben in zakelijke processen.

“De informaticastudenten die bij ons terecht komen, weten vrijwel niets van 'de business'. Zo hebben ze vaak geen idee van de werkwijze die onze marketing en sales hanteren en zijn vooral gericht op de ontwikkeling van software." Die mening werd ondersteund door Kees Janse, CIO bij Schiphol Groep: “Waar ze in eerste instantie moeite mee hebben is hoe zaken in het operationele proces worden ingezet, hoe een specifiek bedrijfsproces in elkaar zit."

Dat bedrijven zelf hun IT-opleidingen ter hand nemen, is niet nieuw. Computerworld.nl schreef verder over het gemis aan vaardigheden bij afgestudeerden en wat daaraan moet worden gedaan. Basale technische kennis is vaak voorhanden, maar bruggen slaan tussen IT en de business is te veel gevraagd. Bedrijven als Ctac en Sogeti hebben samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten.

TNO: niet outsourcen maar meer migranten

In juni verscheen een rapport van TNO waarin het technologisch onderzoeksinstituut zich bezorgd uitliet over de Nederlandse achterstand in de internationale concurrentieslag. In het boek De Staat van Nederland Innovatieland 2012 is de toon weinig optimistisch. Nederland is ingedut, zo vinden de wetenschappers, en dat komt doordat Nederland naar het lijkt ongeschonden door de eerste crisisjaren is gekomen. Daardoor is er weinig noodzaak gezien in het investeren in onderzoek en ontwikkeling, het stimuleren van toptalent en het vergroten van dynamiek, vernieuwing en innovatiekracht, zegt TNO.

Maar TNO ziet niet de oplossing in outsourcing, maar in het binnenhalen van de juiste kennis. TNO pleit dan ook voor bijsturing van het migratiebeleid. "Waar ons eigen arbeidsaanbod te kort schiet, bieden buitenlandse kenniswerkers uitkomst", schrijven de onderzoekers. Die kenniswerkers kunnen zelf worden opgeleid door talentvolle buitenlandse studenten aan te trekken en vast te houden. Met name in dat laatste ligt volgens de schrijvers de uitdaging.

Update15:37: De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs over de kwestie. De fractie wil graag voor het kerstreces weten of de staatssecretaris in overleg met de opleidingen tot een analyse van de problemen kan komen, gepaard met mogelijke oplossingen.