Op de site van de Associazione Software Libero, een organisatie die zich inzet voor 'free software', kunnen Italianen de petitie ondertekenen. De petitie heeft de vorm van een open brief aan de commissie Cultuur van het Italiaanse parlement. De leden van deze parlementscommissie stemden op 25 februari bijna unaniem in met de nieuwe, uit Brussel afkomstige copyrightwetgeving. "Wij geloven dat de aanname van deze wet een grote vergissing is. De rechten burgers en gebruikers zullen er fors door worden beïnvloed", schrijven de opstellers van de petitie. Zij hekelen met name het verbod op het omzeilen van beveiligingen op bijvoorbeeld muziek-cd's en software. In Nederland stuurden 31 deskundigen op het gebied van technologie en auteursrecht om dezelfde reden al een brandbrief naar de Tweede Kamer.