In Italië is een flinke rel ontstaan over een omstreden wetsvoorstel, dat de pers- en meningsvrijheid op internet ondermijnt. Wikimedia heeft als protest tegen het voorstel de gehele Italiaanse Wikipedia offline gehaald en vervangen door een verklaring.

Altijd rectificeren

Deze week behandelt het Italiaanse parlement een nieuwe aftapwet. Onderdeel hiervan is een omstreden artikel om online smaad aan te pakken. Maar die aanpak is dusdanig doorgeschoten dat de pers- en meningsvrijheid op internet bij het grofvuil wordt gezet, constateren critici.

Artikel 29 verplicht namelijk elke beheerder van een website om, als iemand klaagt over content die smadelijk voor hem of haar is, binnen 48 uur een rectificatie te plaatsen. Deze verplichting geldt voor elke smaadklacht, ongeacht of die enig hout snijdt. De beheerder mag niet zelf een afweging maken, de content moet simpelweg worden verwijderd of aangepast. De rechter komt er al helemaal niet aan te pas.

Dit is strijdig met de universele grondrechten en tast de fundamenten waarop Wikipedia steunt “zwaar aan". Het wetsvoorstel zou de principes neutraliteit, vrijheid, en controleerbaarheid van content van Wikipedia verlammen.

Meer bizarre wetten

En het is niet de eerste keer dat Italië met wetten voor het internet komt die binnen en buiten het land tot zware kritiek leiden. Momenteel staat er ook een One Strike You're Out wet op de rol. Eindgebruikers zijn, volgens het wetsvoorstel, af te sluiten van het internet. Dat kan al gebeuren wanneer iemand (een rechtenhouder of een burger) een internetprovider op de hoogte brengt van schendingen van auteursrechten, patenten of handelsmerken.

Vorig jaar ontstond er beroering over een wetsvoorstel dat videosites als YouTube verplicht om alle door eindgebruikers geüploade video's eerst te controleren op rechtmatigheid.