Dit heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer laten weten. Drie ambtenaren zouden valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de afkoopregeling die is getroffen met United Resources of Jamby.

Jamby, het multimediabedrijf van Adam Curry, zou een belangrijke bijdrage leveren bij de ontwikkeling van onderwijsnetwerk. Deze procedure bleek echter in strijd met de Europese regels voor aanbesteding.

Het ministerie heeft hierop het contract voortijdig beëindigd, wat voor Jamby aanleiding was enkele miljoenen guldens (de valuta die destijds werd gehanteerd) schadevergoeding te eisen.

Uiteindelijk heeft het bedrijf van Curry genoegen genomen met een miljoen gulden. Een betaling die overigens ook strijdig is met de Europese regels.

Het drietal handelde echter in opdracht van hogerhand, zo verklaarde hun advocaat P. Plasman donderdagavond in het tv-programma Nova.

De opdracht was om de eerder genoemde miljoen gulden in delen uit te betalen. Hierbij zijn volgens Van der Hoeven echter valsheid in geschrifte gepleegd.

"Het gaat daarbij om het valselijk opstellen en dateren van facturen en antedateren van financiële bescheiden", zo schrijft de minister in haar brief. De 'onregelmatigheden' zijn aan het licht gekomen na een onderzoek van Deloitte & Touche.

Het ministerie heeft op 11 april al aangifte gedaan. In het belang van het onderzoek heeft Van der Hoeven de Tweede Kamer echter niet eerder geïnformeerd. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De drie ambtenaren zullen worden vervolgd.