De FTC, de Japanse overheidsinstelling die is belast met de naleving van de antitrustwetgeving, onderzoekt of Intel onrechtmatige druk heeft uitgeoefend op pc-fabrikanten om alleen zijn chips te gebruiken. Bij het Intel-kantoor in Tsukuba werken driehonderd mensen. Het Japanse hoofdkantoor van Intel zit in Tokio. Behalve bij Intel is de FTC ook langs geweest bij AMD (de belangrijkste concurrent van Intel), Sony, Fujitsu en Toshiba. Intel heeft de inval bevestigd. Verdere details geeft de chipproducent niet. In februari deed de FTC al eens een inval bij Microsoft. Het antitrustonderzoek tegen Microsoft richt zich vooral op Windows XP. Microsoft heeft Japanse pc-fabrikanten licenties verstrekt met daarin een dubieuze clausule die de concurrentie benadeeld zou hebben, stelt de FTC.