In een verhoor van regeringsgetuige James Gosling, de uitvinder van Java en vice-president van Sun, werd duidelijk dat Microsoft herhaaldelijk heeft aangeboden om samen met Sun een gemeenschappelijke interface voor Java te ontwikkelen. Al die keren werd het aanbod afgewezen met het argument dat Microsoft niet echt geïnteresseerd zou zijn in het oplossen van cross platform-problemen. Tegelijkertijd sloot Sun wel overeenkomsten met elf andere bedrijven voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke interface voor Java. Ook op andere terreinen maakte Sun uitzonderingen voor Microsoft, aldus de verdediging. Zo kreeg de softwarereus een proces aan zijn broek, omdat Sun in de overtuiging leeft dat Microsoft niet volledig voldoet aan de licentie-voorwaarden voor het gebruik van Java. Zo weigerde Microsoft de Java Native Interface (JNI) te integreren in zijn Java-toepassingen. Die voorwaarde lapte Netscape Communications ook aan zijn laars – zonder dat dit consequenties had. In een e-mail aan Novell-topman Eric Schmidt in september 1996 doet Jon Kannegaard van Sun Microsystems zijn beklag over de contractbreuk van Netscape: "Een overeenkomst met Netscape is het papier niet waard waarop het geschreven wordt. Je kunt beter een akkoord sluiten met Saddam Hoessein (de president van Irak – redactie). Dan heb je meer kans dat die wordt nageleefd." Gosling moest toegeven dat nu, twee jaar later, Netscape nog steeds niet aan de voorwaarden voor een Java-licentie voldoet. "Ze hebben technische en financiële tegenslagen gehad", aldus de vice-president van Sun, "We zijn vergevingsgezind geweest vanwege die problemen." In Washington werd gisteren ook het verhoor afgesloten van regeringsgetuige David Farber, een computerwetenschapper. Farber pleit voor een meer modulaire opzet van Windows 98, zodat gebruikers zelf kunnen bepalen welke onderdelen ze wel installeren op hun PC en welke niet. Dat zou ook moeten gelden voor de browser, die volgens de expert geen integraal onderdeel uitmaakt van het besturingssysteem. Om die stelling kracht bij te zetten kwam de openbare aanklager met een exemplaar op de proppen van een computerwoordenboek uit 1997, dat door Microsoft is uitgegeven. Daarin wordt de Internet Explorer een applicatie genoemd, terwijl in de omschrijving van een besturingssysteem niets is te vinden over browserfunctionaliteit. Eerdere berichten over de rechtszaak in Washington: De prof pleit voor ontkoppelen 'SUN wilde Wintel vernietigen' Gates probeert tij te keren AOLscape: proces onder vuur De pot, de ketel en getuige nr.6 Browser als boeienkoning Vijf dodelijke woorden Wintel op woelige baren Woordenstrijd in Washington Spoken uit het verleden Sex, leugens – maar geen videotape Hoe AOL een aanbod kreeg dat niet kon worden geweigerd Touwtrekken om 21 juni, 1995 Oude e-mail breekt Netscape op Het openingspleidooi van Microsoft het openingspleidooi van justitie