Java-deskundige Reza Rahman gaat weg bij Oracle en denkt meer te kunnen betekenen voor Java binnen de community en buiten Oracle. Rahman was voornamelijk een ontwikkelaar en consultant voor hij zich bij Oracle aansloot als 'Java-evangelist' en keert nu terug naar zijn voormalige rollen. Hij nam destijds aan bij Oracle meer te kunnen betekenen voor de Java-community, maar komt daar inmiddels op terug.

De schrijver van EJB 3 in Action verwijst bij zijn officiële aankondiging van zijn vertrek naar een persoonlijk blog, waar hij stelt dat Java zijn 30-jarig jubileum niet gaat halen bij Oracle. Het bedrijf rust te veel op zijn lauweren en doet te weinig om Java robuust, open en bruikbaar te houden.

Lees ook:

Java verpietert in de handen van Oracle Java verpietert niet bij Oracle, maar wordt juist sterker Rhaman zegt sceptisch te zijn geworden over de rol die Oracle kan spelen met Java. "Vergis je niet, deze scepsis gaat niet alleen om Java's standaard-API's voor bedrijven. Het gaat ook om Java op de desktop, browser, client, mobiel, embedded en ja, zelfs de core-runtime (over deze laatste raken mensen afgeleid door zich er te veel op te richten)."