Gnome ondersteunt meerdere programmeertalen om applicaties te maken die draaien op die desktopomgeving voor het open source-besturingssysteem Linux. De makers van Gnome kiezen nu webtaal JavaScript als antwoord op de vraag 'Hoe schrijf ik een Gnome-app?'. Het simpele antwoord, van de veelgebruikte scripttaal, moet ervoor zorgen dat developers niet worden afgestoten of afgeschrikt door het Gnome-platform.

Meer gelijk dan anderen?

Terwijl andere talen (zoals C++, C# en Java) wel ondersteund blijven, krijgt JavaScript een grotere rol. "We blijven documentatie schrijven voor andere talen, maar we zullen JavaScript prioriteit geven bij het besluiten waar we aan zullen werken", stelt Gnome-developer Travis Reitter in een blogpost. Hij benadrukt dat andere talen niet worden geschrapt en dat C de aanbevolen taal blijft voor systeemlibraries.

Toch lijkt de verheffing van JavaScript tot een 'eerste klas'-taal voor Gnome een degradatie voor die andere talen in te houden. Niet alleen geniet JavaScript prioriteit bij het toekomstige ontwikkelwerk van Gnome zelf, ook voor nieuwe applicaties is de webtaal de voorkeur. Daarnaast gaat Gnome zijn developer-workflow inrichten rondom en optimaliseren voor JavaScript.

Momentum, en Windows 8

In de uitleg van de keuze voor JavaScript geeft Reitter allereerst aan dat de uitverkoren taal dynamisch en high-level moet zijn. Ten tweede stelt hij dat "er al momentum is" in het Gnome-project voor JavaScript. Zijn derde punt is blanco, waarna zijn vierde punt de ontwikkelingen in JavaScript zelf roemen.

Ten vijfde noemt hij concreet het voorbeeld van Windows 8, naast JavaScript als taal voor apps op mobiele platformen en voor lokale webapps. Microsoft heeft voor apps in de nieuwe tegeltjesinterface (Metro) van Windows 8 (en variant RT) gekozen voor html in combinatie met JavaScript. De Gnome-developers hebben ook plannen om een eigen besturingssysteem te maken.