Gebruikers die toch meer dan drie apparaten willen gebruiken zullen minimaal 9,99 euro per maand moeten neerleggen voor een Plus-abonnement of 19,99 euro per maand voor het Dropbox-professional-abonnement. Met deze abonnementen kan je een oneindig aantal apparaten koppelen.

Mocht je voor het begin van deze maand meer dan drie apparaten gekoppeld hebben aan je account, dan blijven deze koppelingen actief. Het lukt dan alleen niet om verbindingen te maken vanaf andere apparaten die niet eerder toegang hebben gehad tot het Dropbox-account. Je zal dan eerst alle andere apparaten moeten ontkoppelen (tot je er minder dan drie over hebt):

  • Log in op dropbox.com.
  • Klik op je profielfoto (of grijze cirkel) in de rechterbovenhoek.
  • Klik op Instellingen.
  • Klik op het tabblad Beveiliging.
  • Je gekoppelde apparaten staan vermeld onder Apparaten.
  • Klik op de X naast het apparaat dat je wilt ontkoppelen.

Op hoeveel apparaten gebruik jij dropbox?
1
2
3
Meer dan 3 en ik ben bereid een betaald abonnement te nemen
Meer dan 3, maar ik blijf de dienst gratis gebruiken
Ik gebruik geen Dropbox