De Python-code is te gebruiken op diverse platforms, bijvoorbeeld op de voor de taal geoptimaliseerde Raspberry Pi. Momenteel ondersteunt de assistent alleen Engels, Duits, Frans en Spaans en deze eerste alfa is beschikbaar op GitHub.

Het doel van het Mycroft-project is om een AI-assistent te bouwen die meer lijkt op het LCARS-systeem uit Star Trek dan wat digitale assistenten momenteel bieden. Andere delen van het project, zoals spraakopdrachtengine Adapt en spraaksoftware Mimic zijn al eerder online verschenen. Mycroft Core 0.6 bevat deze onderdelen en is de eerste stap naar de uiteindelijke assistent.

De software is nog heel kaal en gebruikers melden dat bij eerste testen Mycroft in plaats van antwoorden geeft vooral nieuwe vragen stelt: vragen om dependency's. Pythonista's kunnen daarom de vingers vast kraken en pakketbeheerder pip inschakelen om benodigde modules die Mycroft poogt te importeren te installeren.