Grapperhaus reageert hiermee op vragen die Jeroen van Wijngaarden van de VVD heeft gesteld. Deze zouden veelvuldig worden gebruikt door criminelen en Wijngaarden denkt dat dit kan worden beperkt door deze kaarten alleen maar te verkopen met identificatie. De VVD'er verwijst hierbij naar andere landen in Europa die al dergelijke maatregelen hebben.

Grapperhaus ziet echter niks in zulke maatregelen omdat deze makkelijk te omzeilen zijn door criminelen door met valse identificatiedocumenten te werken of katvangers, bovendien zijn er veel alternatieve communicatiemogelijkheden waardoor deze wet een wassen neus is (PDF). De minister van Justitie en Veiligheid staat hierin niet alleen, ook het ministerie van Economische Zaken, Openbaar Ministerie, de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn het met Grapperhaus eens en denken niet dat criminelen hierdoor beter kunnen worden opgespoord.

Pakketpost

Over pakketpost zijn ze in de kamer kort. Het blijkt dat er in geen enkel EU-land een legitimatieplicht van kracht is en het ziet er naar uit dat dit (voorlopig) niet gaat veranderen.