Sinds 2017 levert PostNL pakketjes steeds vaker direct bij een PostNL-locatie af en stuurt de ontvanger een brief dat het pakket daar afgehaald kan worden. Dit wordt vooral gedaan bij pakketten waarvoor nog extra moet worden betaald (invoerrechten, btw en/of inklaringskosten).

Gebruikers zijn naar niet blij mee en klagen daar regelmatig over. Ook lang niet iedereen schijnt op de hoogte te zijn dat PostNL dit mag doen en gebruikers reageren verontwaardigd als zij zo'n brief op de mat aantreffen, zeker als zij gewoon thuis zijn.

Dit issue was groot genoeg dat er kamervragen over te stellen. Mona Keijzer van Economische zaken is daarop ingegaan en zegt Dat PostNL hier niks fout doet.

"Vanuit een doelmatigheidsoogpunt kan het de voorkeur hebben om dergelijke pakketten te laten halen bij een PostNL-locatie. Ontvangers zijn namelijk vaak niet geïnformeerd over het feit dat invoerrechten moeten worden betaald en zijn niet bereid om deze alsnog te betalen of zijn daar op het bezorgmoment niet toe in staat," aldus Keijzer. "Hierdoor ontstaat de ongewenste situatie dat pakketten vaak weer moeten worden meegenomen door de pakketbezorger. Dit leidt tot inefficiëntie voor zowel de klant als de postverlener en staat de doelmatigheid van het postvervoer in het algemeen en de financierbaarheid van de universele postdienst in het bijzonder in de weg."

De staatssecretaris haalt ook aan dat PostNL omwille van de veiligheid van zijn postbezorgers de gevallen dat zij met geld over straat gaan of betalingshandelingen moeten doen zoveel mogelijk beperken.

Minder gebruiksvriendelijk

Keijzer deelt de mening dat het gebruiksvriendelijker zou zijn als de ontvanger het pakket direct aan huis kan ontvangen, maar zegt dat de doelmatigheid ook een belangrijke factor is om rekening mee te houden. Op de vraag of PostNL zich met deze praktijken wel aan de wet houdt, antwoordt de staatssecretaris positief.

"PostNL handelt hiermee niet in strijd met wet- en regelgeving. De Postwet 2009 bepaalt in artikel 19, tweede lid, dat een verlener van de universele postdienst de uitvoering van de universele postdienst mag weigeren indien dit strijdig is met de eisen die met het oog op doelmatig postvervoer in zijn algemene voorwaarden zijn gesteld."

Het ziet er dus naar uit dat je steeds vaker naar het postkantoor of een afhaalpunt moet gaan voor je bestelling uit het buitenland.

Heb jij al eens pakketjes rechtstreeks op moeten halen bij een ophaalpunt?
Nee, ze komen nog netjes aan de deur voor mij
Soms wel, soms niet
Ja, ik moet altijd naar een ophaalpunt
Ik bestel geen pakketjes uit het buitenland
Created with Poll Maker