Vanaf vandaag mag John Eijgensteijn zich twaalf maanden lang Sysadmin van het jaar noemen. John stond op de tweede plaats bij zowel het jurylid van de NGN als bij dat van Compu’Train. Daardoor had hij met 16 punten een gezonde uitgangspositie voor de titel. De doorslag werd gegeven door de referentie van projectleider Harro Fleurke. Fleurke heeft een jaar lang met John samengewerkt.

Activiteiten in de vakantie

John Eijgensteijn is in dienst bij Sogeti, maar is al twee jaar gedetacheerd bij de vastgoed projectontwikkelaar MAB in Den Haag. Hoofd Information Services Peter-Paul Peters had dinsdag een vergadering belegd voor het automatiseringsteam om ‘de activiteiten in de vakantie te bespreken’. Maar in feite was dat een smoes die ervoor moest zorgen dat John Eijgensteijn niet toevallig op afspraak was.

Samen met zijn collega’s zat hij dus in een vergaderzaal toen de delegatie van Techworld, NGN en Sogeti binnenkwam om hem te huldigen als Sysadmin van 2009. Het kwam voor hem als een complete verrassing en hij wist niet goed wat hij moest zeggen, toen hem de oorkonde en de bijbehorende prijzen werden overhandigd.

Meedenken op projectniveau

In zijn referentie wees projectleider Harro Fleurke, die een jaar lang met John heeft samengewerkt, erop dat John niet alleen zeer kundig en onderlegd is in de technische materie, maar dat hij ook prettig is in de omgang en goed kan luisteren. Bovendien is hij in staat mee te denken op projectniveau en bij het begroten van een project. Waar nodig verzint hij alternatieven als de kosten te hoog worden. Verder heeft John zijn planning altijd op orde, kan hij risico’s in kaart brengen en is hij in staat om de ICT manager te overtuigen. Maar hij schakelt direct als er andere beslissingen worden genomen. Als klapper op de vuurpijl is John in staat om goed te documenteren, al is dat niet zijn favoriete hobby.

“Samengevat heb ik zeer prettig met John samengewerkt en zou ik een nieuw project graag nogmaals met hem uitvoeren. John is een "meedenker" geen "meeloper". John heb ik ervaren als een zeer prettige collega, die zich voor 100% inzet en ook nog tijd en aandacht heeft om de klanten die hij support te woord te staan en waar nodig bij andere issues projecten te assisteren. Tot slot heeft John ook nog een luisterend oor voor zijn collega's, als die met vraagstukken bij hem aankloppen. John weet wanneer te spreken en weet wanneer te zwijgen, een zeer prettige eigenschap die in mijn project zeer waardevol is gebleken. Zeker gezien de hectiek en vooral politiek waar dit project aan onderhevig was”, aldus Harro Fleurke.

Vertrouwen

Roland van der Geer, Application manager en Local Information Security Manager Information Services van MAB doet er nog een schepje bovenop: “Als MAB Development zijn we gelukkig dat we via Sogeti iemand in huis hebben met parate kennis van de nieuwe ontwikkelingen in de markt en we deinzen er dan ook niet voor terug om nieuwe technieken of oplossingen te onderzoeken en te implementeren. Dat heeft echt met een stukje vertrouwen te maken in onze SysAdmin en de rest van het team. John is door zijn brede kennis een vraagbaak voor onze gebruikers. Men weet dat hij in 90% van de gevallen het antwoord wel weet en zo niet, dan schroomt hij niet om het voor je uit te zoeken. Dit is een houding die past bij onze organisatie en onze afdeling, daar wij ons ervan bewust zijn dat we opereren in dienst van de gebruiker teneinde de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen. Al met al kan ik John typeren als een echte professional!”

“We zijn heel trots dat iemand als John Eijgensteijn bij ons werkt”, zei Peter-Paul Peters bij de uitreiking. “Het enige nadeel is dat zijn marktwaarde nu behoorlijk omhoog schiet.”

Bron: Techworld