Jongere IT-medewerkers zijn door hun frisse kijk op technologie vaak in staat om een platform zoals SharePoint beter in een organisatie te verankeren.

Het doel van IT-oplossingen en -platforms die samenwerking en informatie-uitwisseling stimuleren, is gewoonlijk de productiviteit te verbeteren en businesskansen beter te benutten. In de praktijk zijn er vaak drempels die het gebruik van een platform zoals SharePoint ondermijnen.

Zo heeft het weinig zin om SharePoint of een vergelijkbaar platform uit te rollen zonder de aansluiting te zoeken met bestaande IT-systemen en processen in een organisatie. Een platform zoals SharePoint uitrollen zonder gebruikers duidelijk te laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn, is een goed recept om de kansen van zo'n initiatief om zeep te helpen.

"SharePoint is een ideaal platform om informatie beter te delen en eenvoudiger vindbaar te maken," stelt Marc Schaaks van Capgemini. "Het heeft als elk platform zijn beperkingen, maar het biedt veel integratiemogelijkheden om vanuit andere systemen informatie te bundelen en prioriteiten aan te geven, zodat je veel efficiënter de juiste informatie kunt vinden en bewerken."

Als Lead SharePoint Solution Architect Capgemini heeft Schaaks veel ervaring met meer en minder succesvolle implementaties van SharePoint. "Uitrollen is één ding. Maar als je mensen niet leert er mee om te gaan, bijvoorbeeld door de juiste metadata aan bestanden toe te voegen, dan wordt het lastig om de juiste bestanden te vinden en te delen. Ook gaan organisaties vaak pas na de uitrol van SharePoint nadenken over de inrichting van de informatieprocessen in hun organisatie. Als je dan pas een model gaat maken om in SharePoint toe te passen, loop je achter de feiten aan."

Jongere IT'ers denken out-of-the box

Om out-of-the box denken en het bedenken van creatieve ideeën te stimuleren - intern en extern - heeft Capgemini relatief losse structuren om informatie te zoeken en te delen. Er is weliswaar één formeel platform voor uiteindelijke publicaties, maar tot die tijd vindt Schaaks het vooral belangrijk om IT-medewerkers zo min mogelijk in vaste structuren te dwingen.

"Het is belangrijk mogelijkheden te bieden om goede ideeën snel op de juiste plek te krijgen, zoals via een business developer van een account team. Wanneer die zo'n idee waardevol vindt, kan het vervolgens snel gaan van idee via proof of concept naar de praktijk."

Een voorbeeld is een jonge Capgemini-medewerker die werd gezet op een klant die SAP gebruikte, maar waarvan alle zo waardevolle informatie slecht toegankelijk was. Schaaks: "Die jongen kwam met ideeën om een goede integratie tot stand te brengen tussen SharePoint en SAP. Via enkele proofs-of-concept leidde dat tot een hele succesvolle integratie van SharePoint met SAP. Inmiddels is dat bij ons een standaard integratiemodel geworden voor SAP met SharePoint. Dat is waar een frisse, creatieve manier van kijken naar IT en het gebruik ervan toe kan leiden."

In het diepe

Michel Hollemans, september 2013 afgestudeerd en begin 2014 bij Capgemini begonnen, werd in zijn eerste week bij Capgemini op een SharePoint-project gezet om een demo te maken voor een potentiële klant. De senior manager die het project begeleidde, had genoeg vertrouwen in de jonge IT'er en droeg de uitvoering al snel aan hem over.

Hollemans: "Deels wordt je in het diepe gegooid, maar op een positieve manier. Je wordt niet losgelaten, wat er staat een team mensen klaar om bij te springen. Zo kon ik er een user experience medewerker bijhalen om me te helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring van de SharePoint-demo. Ook wordt elke dag bijgehouden of het project goed loopt. Maar ik heb de vrijheid om naar eigen inzicht de standaarddemo voor SharePoint aan te passen op de wensen en eisen van de potentiële klant."

Ruimte voor breder beeld

Hollemans vertelt dat hij bij een eerdere werkgever vooral bezig was met puur ontwikkelen. Ruimte om een stap terug te zetten en te kijken naar het bredere geheel, was er niet. Die ruimte krijgt hij nu wel, wat het project ten goede komt.

Wat hem ook bevalt, is de ruimte die Capgemini biedt om meer te doen dan alleen werken. "Je wordt actief gestimuleerd om jezelf via cursussen bij te scholen, wanneer je dat helpt bij het uitvoeren van een project. Maar je kunt ook zelf aangeven waar je meer mee wilt doen, ook als het niet direct te maken heeft met je werkgebied. Zo ben ik nu bezig met een SharePoint-certificering (op basis van een breed beschikbaar SharePoint Masterclass traject), maar verbreed ik mijn kennis ook op andere gebieden."

Capgemini heeft door ervaring geleerd dat out-of-the box denken helpt bij het succesvol uitrollen van IT-projecten. Volgens Schaaks kunnen jonge IT-medewerkers daar op hun eigen manier aan bijdragen. "Het voordeel van jongere IT-werknemers is dat ze vaak nog niet vastgeroest zijn in bepaalde manieren van denken en werken. De mobiele revolutie heeft ertoe bijgedragen dat ze snel bereid zijn iets nieuws uit te proberen. Dat geldt als gebruiker van bijvoorbeeld SharePoint, maar ook wanneer ze zo'n platform moeten uitrollen in een organisatie."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Capgemini. Meer weten over openstaande SharePoint vacatures bij CapGemini? Klik dan hier.