Uit een onderzoek (pdf) van Music Ally onder circa 1.000 Britse muziekliefhebbers van alle leeftijden blijkt dat het percentage filesharers daalde van 22 procent in december 2007 naar 17 procent in januari 2009.

Onder 14- tot 18-jarigen is er nog duidelijker sprake van een trendbreuk. In die categorie deed 42 procent aan filesharen, en in de laatste meting nog maar 26 procent.

Het lijkt er op dat streaming muziek de noodzaak voor filesharen deels wegneemt. Van de jeugd luistert 65 procent minstens 1 keer per maand naar streams, en van de jongeren tussen de 14-18 jaar doet 31 procent dit zelfs dagelijks.

Goed nieuws voor de muziekindustrie

Paul Brindley, ceo van uitvoerder van het onderzoek Music Ally, zegt: "Deze cijfers weerleggen het idee dat filesharen alleen maar zal blijven groeien. Hoewel we totaal niet denken dat de oorlog tegen piraterij gewonnen is, zijn de resultaten van dit onderzoek bemoedigend nieuws voor de muziekindustrie."

Toch zijn er ook nog wat vraagtekens. Tegen The Register zegt Brindley dat p2p wel afneemt, maar dat de groei in bestandsuitwisseling via bluetooth en instant messagingprogramma's nader onderzoek behoeft.

Spotify

Voor de muziekindustrie is het de kunst om het toenemende bezoek aan streamingsites om te zetten in geld. Tegen The Guardian zeggen de mensen achter Spotify en We7 dat ze nog niet de omzet halen die ze willen. Ook YouTube loopt ondanks de fikse bezoekersaantallen nog niet binnen.

In Nederland worstelt de muziekindustrie met de overgang naar digitale distributie. Zo blijft Nederland met de verkoop van legale downloads achter bij vergelijkbare Europese markten. De Nederlandse muziekbranche roept al langer dat de ruime beschikbaarheid van downloads uit illegale bron ten koste gaat van opbrengsten uit legale downloads.