Kinderen verwachten niet van leraren dat zij hen iets kunnen leren over internet, zegt de overgrote meerderheid van de 366 ondervraagde tieners. Maar zeven procent denkt dat. De internetlessen op school gaan nu vooral over effectief zoeken op internet, zegt 52 procent van de jongeren. Volgens 44 procent van de tieners wordt ook computerveiligheid in de klas behandeld.

Het bouwen van een eigen websites komt veel minder vaak aan de orde (12,5 procent). Bijna geen enkele school legt leerlingen uit hoe ze zelf filmpjes kunnen maken en die online kunnen zetten (3,9 procent). Kinderen geven aan die zaken liever te willen leren dan hoe ze met Word, Excel of Powerpoint kunnen werken.

Het onderzoek door bureau Veldkamp werd gehouden in opdracht van de stichting Mijn Kind Online.

Rouvoet

Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin krijgt het onderzoek en een speciale krant over mediawijsheid voor kinderen vandaag overhandigd. Elke school in Nederland kan gratis vijftien van die kranten aanvragen.

De bewindsman debatteert vanmiddag op het Mediapark in Hilversum met beleidsmakers over het begrip 'mediawijsheid'. Daarbij gaat het onder meer om de vraag hoe kinderen bewuster kunnen omgaan met internet.