Jorritsma hield haar pleidooi in een toespraak tijdens een ministeriële conferentie over de kennis- en informatiemaatschappij die vandaag in Lissabon wordt gehouden. Het opstellen van regels voor informatietechnologie in Europees verband kost te veel tijd, vindt de minister. Zo neemt het vaststellen van de Europese richtlijn op het gebied van e-commerce anderhalf jaar in beslag, waarna een implementatieperiode van nog eens anderhalf jaar volgt. In totaal dus drie jaar, wat naar Europese maatstaven uniek snel is. "Maar in de nieuwe economie is een dergelijke periode totaal onaanvaardbaar", aldus Jorritsma. "Juist in de ICT is het belangrijk dat bedrijven slagvaardig kunnen optreden." In de internetwereld staat drie jaar volgens haar immers gelijk aan dertig jaar in de oude economie. Europa loopt op ICT-gebied ver achter op de concurrentie, stelt de minister. Daarom moet Europa haast maken met een goed juridisch kader voor e-commerce. Dit kader moet nieuwe ontwikkelingen niet insnoeren, maar de ruimte geven. EU-regelgeving is daarbij volgens Jorritsma een van de opties. Deze zou vooral moeten worden ingezet inzetten bij de bescherming van fundamentele waarden en kwetsbare belangen, zoals het recht van de consument op betrouwbare, volledige informatie. De grootste winst kunnen we echter volgens Jorritsma halen als de markt zelf met oplossingen komt, via techniek of zelfregulering. Zo is bijvoorbeeld softwarematige beveiliging tegen kopiëren een snellere en effectievere oplossing dan het opstellen van nieuwe regels. Ook zelfregulering biedt uitstekende perspectieven, zegt Jorritsma. Als een goed voorbeeld van zelfregulering noemt zij de gedragscode voor e-commerce, die vorig jaar in Nederland is opgesteld. De overheid 'zat daarbij niet aan het stuur, maar reed mee als een van de passagiers'.Eerdere relevante berichten: ICT-achterstand Europa op VS en Japan groeit (13 maart 2000)