Dit blijkt uit het plan van aanpak 'Het MKB in De Digitale Delta' dat de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit plan bevat een aantal nieuwe elementen, zoals een mogelijkheid voor brancheverenigingen om een branchespecifieke gedragscode voor e-commerce te ontwikkelen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor elektronische marktplaatsen voor aparte branches. Naast enkele nieuwe speerpunten, is het plan van aanpak ook een verlenging en uitbreiding van het bestaande beleid, waarin regionale workshops, spreekuren en individuele adviezen zijn opgenomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2005 tweederde van het Nederlandse mkb actief elektronisch zakendoet.