Joustra sprak woensdagavond op een bijeenkomst van Getronics PinkRoccade. Volgens Joustra is de kans dat terroristen aanvallen zullen uitvoeren op internet klein, omdat deze 'jihadisten' zelf voor een groot deel afhankelijk zijn van internet voor de organisatie van hun acties en het verspreiden van hun denkbeelden. "Google Earth is bijvoorbeeld aantoonbaar gebruikt voor het plannen van een aantal bomaanslagen in Irak," zei Joustra.

Er zijn volgens de coördinator wel pogingen geweest om delen van het internet plat te leggen, maar deze mislukten door de opzet van het systeem. "We moeten niet vergeten dat het internet ooit is ontstaan als een militair instrument. Het is ontworpen als een robuust geheel en ook nadien is veel in veiligheid geïnvesteerd."

Aanvallen op het internet als zodanig zijn volgens hem dus niet te vrezen. Wel noemde hij het gebruik van internet als wapen om vitale voorzieningen, zoals de watervoorziening, te treffen. "Op een dergelijke aanval moeten we zeker voorbereid zijn, aangezien uit proeven blijkt dat deze voorzieningen een te makkelijk doelwit zijn."

Nationaal Coördinatiepunt Cybercrime

Op de bijeenkomst was ook staatssecretaris Frank Heemskerk aanwezig, die een Nationaal Coördinatiepunt Cybercrime voor overheid en bedrijven aankondigde.

In het coördinatiepunt zullen diverse partijen samenwerken die zich nu al bezighouden met de bestrijding van computercriminaliteit: waarschuwingsdienst GOVCERT, de OPTA, het College Bescherming Persoonsgegevens, de KLPD en de Consumentenautoriteit.

De samenwerking moet leiden tot een snelle informatieuitwisseling over internetveiligheid en zal zich met name richten op vitale sectoren zoals de energievoorziening, de telecommunicatie, banken en water, aldus Heemskerk.