Dat zegt woordvoerder Wiebe Alkema van dat ministerie. "De minister is nu bezig met de herziening van het thuiskopiestelsel. Dit rapport heeft een belangrijke inbreng in de beleidsvorming van de minister daarover." De Kamercommissie pleit onder meer voor het afschaffen van de thuiskopieheffing. Die moet in drie jaar tijd worden afgebouwd. Daarnaast zou illegaal downloaden strafbaar moeten zijn, net zoals uploaden dat nu al is.

Vóór 1 januari 2010

Alkema vertelt dat het nieuwe beleid van Justitie voor het einde van dit jaar afgerond moet zijn. Dan vervalt namelijk de bevriezing van de huidige thuiskopieregeling. Die is in januari 2008 door minister Hirsch Ballin van Justitie op slot gezet, omdat het niet langer werkbaar bleek. "Op 1 januari 2010 vervalt de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur - red.) die in 2008 nog is verlengd voor 2009."

De Justitie-woordvoerder zegt dat het ministerie het rapport de komende weken gaat bestuderen. "Om het dan een plaats te geven in het nieuwe beleid. Maar wat dat wordt of hoe dit wordt uitgewerkt, daar is het nu nog te vroeg voor." Alkema herhaalt dat minister Hirsch Ballin in de tweede helft van dit jaar komt met zijn nieuwe beleidsvoorstellen over deze kwestie.

'Vanuit de Kamer'

Zowel Alkema als zijn collega van Economische Zaken benadrukken dat het eindrapport en de werkgroep zelf geen initiatief zijn vanuit die ministeries. De Kamercommissie heeft de knelpunten voor auteursrecht niet onderzocht in opdracht van Justitie of EZ. "Dit komt helemaal vanuit de Kamer", zegt Alkema.

Woordvoerder Edwin Scherrenburg van EZ zegt dat er wel overlap is met een rapport dat de Nederlandse inningsorganisaties eind vorige maand hebben gepresenteerd aan staatssecretaris Heemskerk. Daarin wordt gepleit voor een vereenvoudiging van de inning van auteursrechten, om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Dat rapport is opgesteld door VNO-NCW, MKB-Nederland en de vereniging van inningsorganisaties auteursrecht (Voice).

Branche blij

Brancheverenigingen reageren alvast verheugd op het eindrapport van de Kamercommissie. FIAR CE, STOBI en ICT~Office verklaren blij te zijn met het voorstel een einde te maken aan de thuiskopieheffing. Die drie Nederlandse organisaties vertegenwoordigen respectievelijk de producenten van consumentenelektronica, de bedrijven die handelen in blanco informatiedragers, en de it-, telecom-, internet- en office-bedrijven.

"Wij zijn blij te constateren dat de Kamer een einde maakt aan de discussie over de heffingen op mp3-spelers. Afschaffen van het thuiskopiestelsel geeft een extra stimulans aan economische groei en verdient daarom navolging in Europa", stelt directeur André Habets van FIAR CE.

Niet per direct

De gezamenlijke brancheverenigingen gaan er echter ten onrechte vanuit dat de commissie het kabinet oproept illegaal downloaden per direct strafbaar te stellen. Dit is volgens voorzitter Arda Gerkens van de Kamercommissie zeker niet het geval. Zij legt aan Webwereld uit dat het pas van kracht moet worden als er legale alternatieven zijn.

Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrechten_tcm118-189136