Justitie en de overgebleven 18 staten hebben hiertoe een verzoek ingediend bij het federale beroepshof dat eind juni verklaarde dat Microsoft schuldig is aan misbruik van een monopoliepositie. Het hof stuurde de zaak terug naar een lagere rechtbank, maar de partijen mogen nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof, de hoogste gerechtelijke instantie in de VS. De aanklagers hebben nu aangegeven dat ze niet van die mogelijkheid gebruik willen maken. De zaak moet wat het ministerie en de staten betreft zo snel mogelijk terug naar de lagere rechtbank, die zal beslissen welke maatregelen tegen Microsoft moeten worden genomen. Wat Microsoft gaat doen, is nog niet bekend. Het bedrijf heeft tien dagen om te reageren op het verzoek van Justitie. Kenners verwachten dat Microsoft wel de gang naar het Hooggerechtshof zal maken, omdat de zaak hiermee wordt vertraagd. Dat is iets wat de opponenten koste wat kost willen vermijden. Elke vertraging is nadelig voor de consument en heeft bovendien onzekerheid in de computerindustrie tot gevolg, zo stelt Justitie in een verklaring. De stappen volgen kort nadat de staat New Mexico besloot zich terug te trekken uit de antitrustzaak. De staat heeft een schikking met Microsoft gesloten. Eerder deze week deed Microsoft al een – lauw ontvagen - concessie door computerfabrikanten de mogelijkheid te geven Internet Explorer van Windows los te koppelen.