Minister Korthals van Justitie heeft daarom dinsdag de commissie Strafvorderlijke gegevens verzameling in de informatiemaatschappij geïnstalleerd. Deze commissie onderzoekt of de regels voor het vergaren van strafrechtelijke informatie, moeten worden aangepast. Het wetboek van Strafvordering regelt de bevoegdheden van politie en justitie om informatie te verkrijgen. De commissie, onder voorzitterschap van de Rotterdamse hoogleraar straf- en procesrecht professor P. Mevis, onderzoekt of de wet nog wel voldoende is toegesneden op 'de nieuwe manieren waarop gegevens worden opgeslagen en verwerkt'. "De vraag is in welke gevallen en over welke gegevens politie en justitie mogen beschikken", stelt het ministerie in een persbericht. De commissie zal dit onderzoeken. Daarnaast bekijken de experts of de autoriteiten bevoegd moeten zijn bestanden te analyseren en vergelijken. Derde punt van studie is de mate van medewerking die de eigenaren van de databases dienen te geven. Als een bestand bijvoorbeeld beveiligd is, kan iemand dan worden verplicht de beveiliging op te heffen? Naast de voorzitter bestaat de commissie onder meer uit professor H. Kaspersen, hoogleraar Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en W. van Gemert, hoofd divisie recherche van het Korps Landelijke Politiediensten.Eerdere relevante berichten: Nederland wil samenwerking bij internetopsporing (24 december 1999) VVD: 'Anonimiteit op internet moet strafbaar worden' (16 december 1999)