Het automatiseringsproject Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) zou volledig mislukt zijn en eind 2011 “in stilte” zijn stopgezet. Dat meldt het Financieele Dagblad vanmorgen. Het project zou 103 miljoen euro hebben gekost, vier maal zo veel als tien jaar geleden werd begroot. Met het systeem zouden Openbaar Ministerie en de Rechtspraak alle strafdossiers door de hele keten hebben gedigitaliseerd. Volgens FD moeten rechters en officieren van Justitie het nu nog steeds doen met papieren dossiers.

Maar het ministerie van Veiligheid en Justitie ontkent dat. “”Het project is niet stilgelegd, maar beëindigd, simpelweg omdat het systeem in gebruik is genomen en er dus geen projectorganisatie meer nodig was”, zegt Job van der Sande, woordvoerder van het ministerie. “Inmiddels worden alle overtredingen en 75 procent van de misdrijven digitaal via dat systeem verwerkt.”

Mogelijk wel in de soep bij Rechtspraak

Van der Sande zegt niet te kunnen spreken over de gang van zaken bij de Rechtspraak, waar volgens D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen alles nog met papier wordt gedaan en niet via GPS. De woordvoerder van het ministerie belooft dat nog uit te zoeken. Ook de overschrijding van het budget kan hij niet bevestigen. “Het geld is niet in één potje ondergebracht, maar bestaat uit onderdelen. En in tien jaar kan veel veranderen, zoals de technische eisen of aanvullende eisen aan het gebruik.”

Eerder dit jaar heeft de Rekenkamer vastgesteld dat er binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie nog wel het een en ander mankeert aan de sturing op ict-projecten. Zo is de implementatie van Leonardo, het financiële systeem van Ordina/Oracle dat SAP moest vervangen, uitgelopen op een mislukking. Die conclusies van de Rekenkamer worden juist vanavond in de Tweede Kamer besproken.