Het Hoger Beroeps Systeem (HBS automatiseringsysteem) van Justitie is in 1997 opgezet om een uniforme afhandeling van strafzaken in hoger beroep te ondersteunen. Boetes en incasso's konden dan automatisch plaatsvinden. Uit het jaarverslag 1999 van de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie - die ICT-projecten uitvoert voor Justitie - blijkt dat er direct bij de start al problemen waren. Hierop sloegen de betrokken opdrachtgevers van Justitie, de Zittende Magistratuur, het Openbaar Ministerie en de Directie Rechtspleging, de handen in één. "In het laatste halfjaar van 1999 kwam het project weer op de rails", zo meldt het jaarverslag. De aanbesteding werd dat jaar nog afgerond en mocht worden ontwikkeld door Origin dat zou het systeem 1 juli 2001 opleveren. Daarnaast zou een extranet worden ontwikkeld, om de communicatie met de gebruikers beter te organiseren. Nadat enkele testers in april 2001 het systeem aan een proef hadden onderworpen, concludeerden zij dat er grote tekortkomingen waren. Hierop heeft VVD-minister Korthals het systeem de deur gewezen.