Justitie meldt dit formeel aan de rechter die over de omstreden schikking gaat. "Zoals momenteel opgesteld, voldoet de voorgestelde regeling niet aan de wettelijke normen die dit Hof moet hanteren", schrijft (pdf) het ministerie.

7 oktober

Dat pleidooi is gericht aan de rechter die op 7 oktober een hoorzitting over de Google Books Search Settlement houdt. "Dit Hof moet de voorgestelde regeling in zijn huidige vorm verwerpen en de partijen stimuleren om de schikking zo aan te passen dat het voldoet aan het auteursrecht en de antitrustwetten."

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is de zoveelste in een lange rij partijen die bewaren heeft tegen de Google Books Settlement, de schikking die het internetbedrijf in oktober 2008 trof met auteurs en uitgevers. In ruil voor een totaalbedrag van 125 miljoen dollar kreeg Google daarbij een enorme vrijheid in het scannen en aanbieden van niet meer verkrijgbare (out of print) boeken.

'Geen taak voor private partij'

"Het centrale probleem dat de voorgestelde regeling probeert te overwinnen - de ontoegankelijkheid van vele werken door onduidelijkheid over auteursrechtenstatus - is een publieke zaak, niet een private. Het wereldwijd weggeven van de rechten van miljoenen auteursrechtelijk beschermde werken is doorgaans het gevolg van wetgeving, niet van een schikking door een bedrijf", pleit het ministerie.

"Het ministerie erkent de waarde van schikking voor het ontsluiten van miljoen boeken", zegt Google in een reactie. "We nemen de punten van Justitie in beraad, en zullen ze in de volgende hoorzitting over de schikking meenemen."

Knieval

Google heeft de afgelopen weken al meermaals een knieval gemaakt naar critici van de schikking uit oktober 2008. Zo belooft Google Europese boeken die nog steeds verkrijgbaar zijn uit Google Books te halen, tenzij een auteur expliciet vraagt in de database te worden opgenomen.

Ook zegt Google digitale boeken die niet meer te verkrijgen zijn, beschikbaar te stellen voor retailers als Amazon en Barnes & Noble. Die resellers kunnen dan de boeken van Google verkopen en delen in de opbrengsten. Amazon ziet niets in een regeling met Google als tussenpartij.