Hoe vaak politie en justitie chats, DM's, zoeklogs en andere privacygevoelige gegevens opvraagt bij internetdiensten als Google, Microsoft, Facebook en Twitter blijft onder de pet. In februari weigerde staatssecretaris Teeven al duidelijkheid, en hij blijft dat volhouden na vervolgvragen van GroenLinks.

Openheid van sociale netwerken zelf

Kamerlid Arjan El Fassed is verontwaardigd over de weigering en hij overweegt nu een motie in te dienen. Maar eerst zal de partij een aantal internetdiensten zelf gaan vragen om openheid te geven over bevragingen door politie.

GroenLinks eist publicatie van deze opsporingsstatistieken, te meer daar er totale onduidelijkheid heerst over welke opsporingsdienst welke bevoegdheid heeft, hoe vaak een verzoek wordt afgewezen, en of diegene wiens data wordt opgevraagd naderhand wordt verwittigd.

Geen belang bij transparantie

Maar Teeven weigert categorisch, met als argument dat het de opsporing van delicten en verdachten kan schaden. “Publicatie van deze aantallen zou inzicht geven in de mate waarin communicatie via sociale media door de opsporingsautoriteiten gevolgd wordt. Het is niet in het belang van de opsporing om dit inzicht te verschaffen, ondermeer omdat het risico bestaat dat personen hun gedrag op deze informatie gaan afstemmen", schrijft de bewindsman (zie document onderaan).

Het aantal vorderingen bij internetdiensten wordt overigens wel bijgehouden door de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het KLPD. Naleving van de notificatieplicht in wordt echter niet bijgehouden, meldt Teeven.

Onacceptabel, vindt Al Fassed. “De staatssecretaris bezigt een misplaatste sfeer van geheimzinnigheid rond het volgen van social media. Ook schakelt hij een onafhankelijke rechterlijke controle op de toepassing van dit soort opsporingsmethoden uit. Dat is onaanvaardbaar in een democratische rechtstaat."

Jarenlange weigering

Het is niet de eerste keer dat justitie dergelijk inzicht weigert te geven aan het parlement. In eerste instantie weigerde het ministerie ook aantallen taps en opvragingen in de CIOT-database of van opgeslagen telecomverkeersgegevens te melden. Pas na jaren getouwtrek door de Tweede kamer worden nu periodiek enkele statistieken gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Nederland kampioen is qua telefoontaps; en de CIOT-database wordt bijna 3 miljoen keer per jaar geraadpleegd om IP-adressen en NAW-gegevens te koppelen.

Google weigert meeste vorderingen

Google publiceert zelf af en toe statistieken over datavorderingen van opsporingsdiensten. Daaruit blijkt dat het aantal Nederlandse verzoeken bescheiden is maar sterk groeit: van 43 in de tweede helft van 2010 naar 64 in de eerste helft van 2011. Bovendien weigert Google steeds vaker gehoor te geven aan een vordering. Van januari tot juli 2011 weigerde Google meer dan de helft van de opvragingen van politie en justitie uit te voeren.

Vorig jaar moest Twitter gegevens van hackers Rop Gonggrijp, Jacob Appelbaum en de IJslandse politica Brigitta Jonsdottir afgeven aan de Amerikaanse autoriteiten in verband met een geheim strafrechtelijk onderzoek naar Wikileaks. Twitter moest aan de vordering voldoen, bleek ook in beroep, maar het microblog stelde wel alles in het werk om de vorderingen bekend te maken.

Antwoord Teeven op vervolgvragen GroenLinks