Op dit moment is de Algeme Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) verplicht om afgeptapte personen achteraf te melden dat ze zijn afgeluisterd. Volgens een toezichtrapport over de AIVD kost het achteraf melden teveel tijd. De dienst is vaak lang bezig met het achterhalen van afgeluisterde personen en soms lukt het zelfs helemaal niet om iemand terug te vinden, nadat die dus is afgetapt.

Teveel werk

Daarom stelt demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin voor de regeling geheel of gedeeltelijk te schrappen uit de wet. "De vaststelling dat de notificatieverplichting in toenemende mate beslag legt op de capaciteit van de AIVD brengt mij tot het voornemen om de mogelijkheid om de huidige ‘actieve’notificatieverplichting (gedeeltelijk) uit de WIV 2002 te schrappen, te verkennen", schrijft hij in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat de notificatieplicht geen bijdrage heeft geleverd aan het bieden van een mogelijkheid voor burgers om in verweer te komen tegen taps van de AIVD. Ook is de notificatieplicht niet opgenomen in de Europese wetgeving. Om de afgeluisterden toch tegemoet te komen, wordt onderzocht hoe het inzagebeleid kan worden verruimd.

'AIVD faalt'

De SP is niet te spreken over het voornemen van de minister en gaat Kamervragen stellen omdat het afschaffen van de notificatieplicht volgens de partij onacceptabel is. Tegen het ANP stelt kamerlid Ronald van Raak dat de AIVD faalt te voldoen aan een opgelegde plicht. Het afschaffen van de notificatieplicht is volgens de SP dan ook de omgekeerde wereld.