De benoeming wordt gezien als een teken dat de regering Bush zich opmaakt om de al drie jaar slepende strijd vol overgave voort te zetten. Microsoft heeft zich inmiddels verzet tegen een uitspraak van het hof van Beroep van 28 juni, waarin wordt gesteld dat Microsoft misbruik maakt van zijn monopoliepositie. Het hof besloot de zaak toen terug te geven aan een reguliere rechtbank. Microsoft overweegt de uitspraak voor te leggen aan het 'Supreme Court', de hoogste rechtsinstantie in de Verenigde Staten. Beck zelf zegt vereerd en verheugd te zijn over de vraag van het ministerie om te assisteren in de zaak. Hij weigerde commentaar over de mogelijke uitkomsten van de zaak, met als argument dat hij net begint met zich te verdiepen in de materie. De juristen van Microsoft en het ministerie van Justitie komen naar verwachting deze week bijeen om te onderhandelen over de nu al drie jaar durende antitrustzaak.