De term Nationaal Breedbanddebat wekte de indruk dat gisteren een boeiende discussie had kunnen ontstaan over de nabije toekomst van breedband in Nederland. Op de site al bleek de term te worden geclaimd door NLkabel die onder de kopjes onderzoek en feitenmuur louter zelf betaald onderzoek publiceerde.

Weinig weerwoord

Maar Ferd Crone (PvdA) die voor partijgenoot Frank Heemkerk de Taskforce Superbreedband leidde en een dubbelzinnig rapport (de kabel gaat nog lang mee, maar toch moeten gemeenten glas binnenhalen) produceerde, mocht dat komen verdedigen in Rotterdam. Hij stond alleen in het debat tegenover twee kabeldirecteuren, Bernard Dijkhuizen van Ziggo en Diederik Karsten van UPC.

Tegen het einde van de discussie zaten ze beiden in dezelfde houding: ontspannen achterover geleund met de armen over elkaar. Hun was geen strobreed in de weg gelegd in de opvatting dat de aanwezigheid van tv-kabel het volstrekt onnodig maakt dat Nederland op glasvezel naar woningen (FttH) overgaat.

Tussen de kabeldirecteuren in zat Sharon Gesthuizen van de SP als enige kamerlid omdat glasvezelfan Martijn van Dam (PvdA) en Ton Elias (VVD) verhinderd waren. Gesthuizen wierp zich in het Kamerdebat al op als tegenstander van overheidsinvesteringen in glas. “U zit tussen vrienden”, opperde gespreksleider Arie van Bellen van ECP/EPN.

Gesthuizen: “Ik zou zeer terughoudend willen zijn als overheid. Te vaak geldt: te veel is niet genoeg. Wel mag de Opta wat harder optreden om te bewerkstelligen dat infrastructuren echt open zijn, want tussen infrastructuren is onvoldoende concurrentie.”

Dijkhuizen van Ziggo mocht onweersproken verkondigen dat zijn kabels wel openstaan voor derden: “Het internet is open en iedereen mag diensten over internet aanbieden.”

Dijkhuizen begrijpt niet waarom KPN zo nodig door overheden geholpen zou moeten worden als het bedrijf kennelijk geld genoeg heeft, want voor miljarden aan eigen aandelen terugkoopt om de (voor 90 procent buitenlandse) aandeelhouders te plezieren.

Gemeentegeld niet

Boeiend was ook de bijval vanuit de zaal door een functionaris van Houten. Deze gemeente tekende recent met Reggefiber voor een aan te leggen glasvezelnet, maar steekt er geen geld in. De betreffende ambtenaar vond dat ook onzinnig en vroeg zich zelfs af of glasvezel wel nodig was.

Een ambtenaar van Deventer bracht ertegenin dat glasvezel de economie, zorg, onderwijs en veiligheid wel helpt verbeteren. Maar ook Deventer stak geen overheidsgeld in de verglazing van de stad, evenmin als Almere waar het net ook dit jaar gereed is.

Wellicht dat enkel gemeentegeld nodig is voor glas of coax in dunbevolkte gebieden. Verder wordt het hoog tijd voor breedbanddiensten die al tien jaar op zich laten wachten, zo vond iedereen. Dienstenontwikkeling is geholpen bij gemeente-initiatieven. Maar dat stuit weer op de ict-problemen in de zorgsector en het onderwijs waar gebrekkige samenwerking en standaardisatie parten spelen.

Dat bracht Crone tot de verzuchting dat hij, als het om breedbandontwikkeling gaat, liever minister van Volksgezondheid zou worden dan van Economische Zaken.

Want met die kabels komt het wel goed. Paul Hendriks, technisch directeur van Ziggo, sprak al over snelheden van 800 Mb/s download over de kabel, met een groei van de uploadverhouding van nu 1:10 naar straks 1:5 of zelfs 1:4. Als dat waar is, gaat de kabel naar 200 Mb/s upload en concurreert met een financieel afgeschreven net met hoge snelheden tegen een duur glasvezelnet van KPN.

Futuroloog

Opvallend was ook de bijdrage van futuroloog Paul Ostendorf. Die beweerde een paar jaar terug nog onder de kop ‘Toekomst telecom hangt aan een glazen draadje’: “De kabelmaatschappijen doen er alles aan om hun ondergang te versnellen. Geen van de huidige aanbieders ontstijgt het provinciale niveau. En zelfs als de grootste kabelbedrijven zouden fuseren, zijn ze samen nog veel te klein om serieuze investeringen te doen. Laat staan om op Europees niveau een rol van betekenis te spelen. De schuldenlast is trouwens al hoog genoeg.”

Gisteren werd Ostendorf betaald door diezelfde kabel en zag hij heel andere beelden in zijn glazen bol: “Wetenschappers hebben uitgerekend dat een gezond mens maximaal 12 megabit per seconde aan informatie kan verwerken. Voor een gezin is dat ongeveer 50 megabit, en dat betekent dat er wordt uitgegaan van maximaal 100 mb per woning. Meer is er niet nodig.”

We gaan immers, voorspelde Ostendorf, met cloud computing vooral naar streaming toe in plaats van bestanden up- en downloaden, en als het even kan draadloos.

Vragen waarom de kabel dan toch naar 800 mb/s gaat als 100 mb/s volstaat en hoe het zit met de draadloze ambities van Ziggo en UPC en hun openheid werd door de gespreksleider afgekapt. En zo bleef het eigenlijke breedbanddebat achterwege.