Aanvankelijk had @Home de abonnees beloofd de nieuwe snelheid al op 1 augustus te kunnen leveren. "Door een onvoorziene vertraging in de uitbreiding van de capaciteit van ons netwerk, is deze datum tot onze spijt niet voor al onze abonnees haalbaar", schrijft @Home in een mail naar de abonnees van @Home Basis. Naar eigen zeggen heeft de kabelaar er bewust voor gekozen de snelheidsverhoging gefaseerd in te voeren om zo problemen met de internetsnelheid te voorkomen. Het kabelbedrijf hoopt de snelheidsverhoging nu uiterlijk 1 november dit jaar te hebben gerealiseerd, zo blijkt uit het bericht.

Deadline

Dit is niet de eerste keer dat @Home een belofte omtrent snelheidsverhogingen niet kan waarmaken. Begin februari beloofde de kabelaar de uploadsnelheid van zijn duurste abonnement te verhogen. Deze verhoging zou destijds binnen enkele weken gerealiseerd kunnen worden. Begin maart bleek evenwel dat dit niet haalbaar en dat de deadline was gezet op 24 maart. Daags hierna bleek tot groot ongenoegen van veel klanten dat ook déze datum voor veel abonnees niet haalbaar was. Een groot aantal dorpen zou namelijk pas begin september kunnen genieten van de verhoogde uploadsnelheid. Volgens @Home loopt deze uitrol vertraging geen vertraging op.