Dat is althans de mening van de Vecai, de belangenorganisatie van de Nederlandse kabelsector. In een open brief aan de minister Dekker van VROM vraagt de Vecai `handhavend op te treden met als ultieme mogelijkheid het intrekken van de vergunning'. Volgens directeur Rob van Esch van de Vecai handelt Wonen Breburg (een corporatie die in Tilburg en Breda actief is) in strijd met de woningnet. Breburg is onlangs gestart met een proefproject waarbij 1500 woningen worden aangesloten op een glasvezelinfrastructuur. De kosten hiervan worden opgenomen in de kale huur. Uiteindelijk wil Breburg al zijn 27.000 woningen op deze manier van glasvezel voorzien. Ook andere woningcorporaties ontwikkelen op dit moment initiatieven op het gebied van glasvezel. Dit is de kabelbranche een doorn in het oog omdat hiermee sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie. Van Esch wijst Dekker op haar eigen antwoorden op eerdere kamervragen, waarin zij aangeeft dat de aanleg van glasvezelinfrastructuur geen taak is van een woningcorporatie. Verder stelt de Vecai dat dergelijke activiteiten op gespannen voet staan met Europese regels, omdat er sprake zou zijn van staatssteun.