Het grote nadeel van kabel in vergelijking met adsl is, zo menen nog altijd veel mensen, de dramatische snelheidsdaling die op piekmomenten zou plaatsvinden. Omdat om acht uur 's avonds de hele buurt aan het internetten is, moet je je kostbare kabelverbinding met buurtbewoners delen, is de gangbare opvatting. Dit vooroordeel, dat ook door aanbieders van adsl wordt uitgedragen, is niet op feiten gestoeld. Dit blijkt uit onderzoek van WebWereld in samenwerking met het Leidse bureau iPing. "Kabelabonnementen presteren niet grilliger dan hun adsl-collega's", zo zegt Kyrill Poelmans van iPing. Uit het onderzoek naar de snelheden van de abonnementen op verschillende tijdstippen blijkt dat de negatieve verwachtingen rondom kabel zeker niet altijd bewaarheid worden, net zo min als adsl altijd even goed uit de bus komt. De twee abonnementen met het meest grillige patroon komen van kabelaar @Home en adsl-aanbieder Planet Internet. Het pakket @Home Breedband heeft om zeven uur 's avonds een gemiddelde snelheid van 2402 Kbps. Op het meest rustige tijdstip, zes uur 's nachts, is dat een stuk hoger: 2919 Kbps. Dit is een verschil van maar liefst 22 procent. Bij Planet Internet Advanced is de gemiddelde downloadsnelheid om vijf uur 's ochtends 2849 Kbps. Om acht uur 's avonds is dat gedaald tot 2324 Kbps, net als @Home een verschil van 22 procent. Deze grillige patronen staan in contrast met bijvoorbeeld XS4ALL Basic. Het verschil tussen het meest en minst drukke tijdstip is hier miniem. Dergelijke vlakke grafieken zijn echter niet voorbehouden aan aanbieders van adsl. Ook Chello Classic kent weinig fluctuaties in snelheid op de verschillende tijdstippen.

Eurodocsis

Kabelbranchevereniging Vecai reageert allerminst verbaasd op de uitkomsten van dit onderzoek. Hoewel de Vecai erkent dat kabel voorheen slechter presteerde dan adsl, zijn de verschillen vandaag de dag miniem door de komst van betere standaarden. "Bij de kabel is het eerste stuk een gedeelde verbinding", licht Job Wehrmeijer, technisch specialist bij de Vecai toe. "Bij de eerste generatie kabelmodems – met Eurodocsis 1.0 – kon de bandbreedte niet worden gegarandeerd." Dit zorgde ervoor dat de snelheid werd gebaseerd op het aantal mensen dat online was. Volgens Wehrmeijer is dit het beeld dat veel mensen nog altijd van kabelinternet hebben. "Door de komst van Eurodocsis 1.1 en 2.0 is dat effect echter weggenomen omdat de bandbreedte nu wel kan worden gegarandeerd. Dit verklaart waarom er tegenwoordig zo weinig verschil tussen de kabel en adsl is." Over het onderzoek:
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een enquête in juni via Nuria, het softwareprogramma van iPing waarmee internetters onder meer de snelheid van hun breedbandverbinding kunnen bijhouden.
In het onderzoek zijn de volgende pakketten naast elkaar gelegd: @Home Breedband, Chello Classic, Direct ADSL Basic, Direct ADSL Lite, Planet Internet ADSL Advanced, Tiscali ADSL Basis, Tiscali ADSL Lite, Wanadoo ADSL Basic, Wanadoo ADSL Lite, XS4ALL Basic ADSL, XS4ALL Fast ADSL, XS4ALL Lite ADSL, Zon ADSL Basis en Zon ADSL Lite.