De regering bevestigt formeel in een brief aan de Kamer dat het downloadverbod per direct is ingegaan maar de auteurswet niet aangepast hoeft te worden. Dit naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof vorige week. Het Hof oordeelde dat Nederland niet langer het downloaden uit illegale bron mag gedogen.

Faciliteren van filesharen aanpakken

Voor individuele up- en downloaders zal er weinig veranderen, die zal stichting BREIN niet gaan aanpakken. Maar het vonnis maakt het eenvoudiger om sites en diensten te verbieden die zelf niet betrokken zijn bij het openbaarmaken van illegale content, maar het kopiëren (downloaden) wel faciliteren.

"Diensten die het downloaden van illegaal aanbod faciliteren zijn ook illegaal zonder dat hoeft te worden bewezen dat zij iets van doen hebben met het illegale aanbod zelf", stelde BREIN eerder al in een reactie. "Zulke handelaars kunnen zich nu niet meer verschuilen achter het hypocriete argument dat downloaden van illegaal aanbod is toegestaan."

Teeven eens met BREIN

Staatssecretaris Fred Teeven onderschrijft die lezing. "Het aanbieden van diensten die het reproduceren van werken uit ongeoorloofde bron faciliteren, kan na het arrest een onrechtmatige daad opleveren. Naar het zich laat aanzien behoeft niet langer bewezen te worden dat die diensten ook het openbaar maken van die werken zonder de benodigde toestemming vergemakkelijken. [...] Na het arrest van het Hof is duidelijk dat daarmee een auteursrechtelijke inbreuk wordt gefaciliteerd. Die internetsites kunnen eenvoudiger worden aangepakt."

Tweede-Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) heeft naar aanleiding van de brief een debat aangevraagd, laat ze aan Webwereld weten.