Waar websites in een eerder voorstel "ondubbelzinnig" toestemming moesten vragen voor het plaatsen van cookies, daar zijn de vereisten voor internetbedrijven nu een stuk soepeler verwoord.

Het goed informeren van gebruikers is nu voldoende, in plaats van expliciet toestemming vragen. Voor de rest is het aan de browserinstellingen, waar je het plaatsen van cookies kunt uitschakelen, of de gebruiker toestemming geeft.

Werkbaar voor internetbedrijven

"Deze bepaling is zo uitgewerkt dat als het internetbedrijf de gebruiker goed heeft geïnformeerd, de toestemming van de gebruiker kan blijken uit de instellingen van het programma waarmee de gebruiker het internet op gaat", schrijft het kabinet. "Hiermee is een en ander werkbaar voor internetbedrijven, maar wordt recht gedaan aan het goed informeren van de consument over zijn privacy. "

Vorige week schermerde al door dat het aanvankelijke wetsvoorstel zijn scherpe randjes verloor, na forse kritiek uit de ict-branche. In het nieuwe - nog niet gepubliceerde - conceptwetsvoorstel is het woord "ondubbelzinnig" verwijderd.

Toestemming

De internetbranche had kritiek op deze woordkeuze. Het woord 'ondubbelzinnig', scherper geformuleerd dan de Europese richtlijn voorschrijft, duidt erop dat de wet geen mogelijkheid toelaat voor standaard toestemming geven via de browserinstellingen. Bedrijven die geld verdienen met online advertenties, en het profileren van internetgebruikers, zagen de gebruiksonvriendelijke pop-ups al voor zich.

De tekst van het nieuwe wetsvoorstel is niet publiek. Het voorstel wordt na advies van de Raad van State ingediend bij de Tweede Kamer en openbaar gemaakt.

Gebruiksvriendelijk

Cookies zijn kleine bestanden die informatie verzamelen over individueel surfgedrag en die kunnen dienen om gebruikers speciaal op hen toegespitste advertenties voor te schotelen. Eind 2009 nam Europa een richtlijn aan die websites verplicht voortaan duidelijk en "zo gebruiksvriendelijk mogelijk" permissie te vragen voor het plaatsen van cookies. Lidstaten moeten de nieuwe regels uiterlijk mei 2011 in wetgeving verankerd hebben.

De ommezwaai in het Nederlandse voorstel over cookies komt in dezelfde week dat de EU-privacytoezichthouders gezamenlijk concluderen dat cookiepermissie via de browser juist níét voldoende is. Cookies uitschakelen via de browsersinstellingen is voor veel internetgebruikers te moeilijk, vindt de Artikel-29 werkgroep, een gezamenlijk orgaan van nationale privacytoezichthouders dat wordt voorgezeten voor CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm.

Opt-in is beter

De Artikel 29-werkgroep stelt dat een opt-in methode gebruikers meer keuze biedt, waarbij een gebruiker dus pas cookies laat plaatsen als hij daarvoor zelf actief toestemming geeft, en het niet overlaat aan de standaardinstellingen van de browser. Browsers staan cookies standaard toe, als de gebruikers niet anders aangeeft in de instellingen.