De ministerraad buigt zich binnenkort, en mogelijk vrijdag al, over de vraag of internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland mogelijk moet blijven, zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) woensdagavond laat tijdens een Kamerdebat over de zogeheten Experimentenwet. Het internetstemmen stond de afgelopen jaren in die wet, die ook het kiezen in een willekeurig stemlokaal regelde.

De wet moet nu worden verlengd, maar vooralsnog blijft het internetstemmen daar niet in staan, totdat het kabinet anders besluit. Het onderwerp is controversieel geworden na een vernietigend rapport over de betrouwbaarheid van de verkiezingen met stemcomputers van de Commissie Korthals Altes eind september. Dat heeft er toe geleid dat de huidige stemcomputers waarschijnlijk niet langer worden gebruikt. De vraag is of ook internetstemmen voor de Nederlanders in het buitenland kan blijven bestaan.

De Kamer drong woensdagavond aan op een nauwkeurige goedkeuringsprocedure van de mogelijke internetstemdiensten. De Kamer vindt dat als die goedkeuring te lang duurt, het internetstemmen voorlopig van de baan moet zijn. De Europese Verkiezingen vinden in juni 2009 plaats. Na het kabinetsbesluit wil de Kamer opnieuw over internetstemmen vergaderen.

'Vreemde gang van zaken'

Groenlinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak vond de manier waarop BZK het onderwerp behandelde een 'vreemde gang van zaken' hebben. Een voorlopige BZK-document over het onderwerp lekte uit, waarin werd gesteld dat internetstemmen van de baan was. Maar in het definitieve document, ondertekend door de staatssecretaris, werd de mogelijkheid van internetstemmen weer opengehouden. Bijleveld noemde die situatie woensdagavond 'wel vervelend'.

Alleen VVD-Kamerlid Laetitia Griffith pleitte woensdagavond voor het stemmen via internet voor Nederlanders in het buitenland. "Als het enigszins kan moet deze groep via internet zijn stem kunnen uitbrengen. Deze wijze van stemmen is populair. Natuurlijk staat buiten kijf dat het veilig moet verlopen."

De actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet schreef woensdag het 'eng' te vinden dat 'de internetstemdienst die voor de kiezers in het buitenland gebruikt wordt nog nooit onafhankelijk is gekeurd'.

Waterschapsverkiezingen

Meerdere Kamerleden vroegen zich ook af of bij de Waterschapsverkiezingen volgend jaar wel internet als stemmethode ingezet zou moeten worden na het rapport van de Commissie Korthals. Bovendien schreef de Kiesraad eerder dit jaar een zeer kritisch advies over het gebruik van internet bij de Waterschapsverkiezingen.

Volgens BZK-staatssecretaris Bijleveld vallen de Waterschapsverkiezingen onder het ministerie van Verkeer en waterstaat. "De Waterschapsverkiezingen hebben een andere traditie op het gebied van het stemgeheim en transparantie, omdat er al briefstemmen mogelijk was. Ik vind dat dat gelijk staat aan internetstemmen, maar ik ben bereid de opmerkingen van de Kamer te bespreken met de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat."