Inbreken op een computer is nu ook strafbaar als iemand ongeoorloofd een toegangscode misbruikt om hier financieel beter van te worden. De maximale straf is vier jaar cel of 45.000 euro boete. Voorheen zou het theoretisch kunnen voorkomen dat een kwaadwillende iemands toegangscode (voor bijvoorbeeld internetbankieren) afkijkt om vervolgens zelf in te loggen. "De kans bestond dat de wetgeving in dit specifieke geval tekort zou schieten om tot vervolging over te kunnen gaan", licht Wiebe Alkema, woordvoerder van het ministerie van Justie, toe. "Er is al heel veel wetgeving op het gebied van internetfraude, maar op een aantal punten moest deze wetgeving worden aangepast", aldus Alkema. In het uitzonderlijke geval dat iemand de beschikking had over een toegangscode – en deze misbruikte om bijvoorbeeld geld over te sluizen – bestond namelijk de kans dat de wetgeving tekortschoot. Volgens Alkema kan de aanvulling op de huidige wetgeving een positief effect hebben op het gebruik van e-commerce. "Elke nieuwe wet op het gebied van fraude en internet helpt mee. Dit zorgt voor een groeiend vertrouwen in internet en online bankieren." Het besluit is het gevolg van een kaderbesluit van de Europese Unie, waarin wordt bepaald dat landen zelf voor adequate wetgeving moeten zorgen omtrent fraude met andere betaalmiddelen dan contant geld.