Onder het motto Nederland gaat digitaal worden burgers, bedrijven en het onderwijs ertoe bewogen beter gebruik te maken van het internet. Volgens het kabinet kan iedereen profiteren van de ontwikkeling van Nederland tot informatiesamenleving. De initiatieven variëren van subsidies voor het MKB tot de aanleg van 'digitale trapveldjes' voor jongeren uit achterstandswijken. Bedrijven krijgen de mogelijkheden op nieuwe manieren zaken te doen, burgers kunnen sneller informatie vergaren en beter communiceren terwijl de overheid haar dienstverlening en voorlichting verbetert, zo is de bedoeling. Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken stelt zeven miljoen gulden beschikbaar aan het midden- en kleinbedrijf. In Nederland heeft meer dan de helft van de bedrijven een internetaansluiting, maar slechts één op de vijf doet zaken via de elektronische snelweg. Met de nieuwe subsidies moet daar verandering in komen. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheden van Kenniswijk. Dat is een grootschalig experiment waarbij één of meer locaties met 25.000 tot 50.000 inwoners worden voorzien van hoogwaardige infrastructuur. Dat zal gebeuren in de vorm van een samenwerkingsproject tussen rijksoverheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Gemeenten die nieuwe dienstverlening via het internet aan hun burgers bieden krijgen daarbij ondersteuning van het rijk. Minister Roger van Boxtel voor Grote Steden en Integratiebeleid stelt ook middelen ter beschikking voor het plaatsen van dienstencatalogi op gemeentelijke sites. Onlangs gaf deze minister het startschot voor het project digitale trapveldjes. Dit zijn plekken in achterstandswijken van dertig grote steden waar mensen leren omgaan met de computer en internetcursussen kunnen volgen. Digitale handtekening Samen met zijn collega Korthals van Justitie werkt minister Van Boxtel aan het tot stand brengen van een elektronische handtekening voor officiële documenten. Hij wil dit nog deze kabinetsperiode realiseren. De minister van Justitie wil verder in Europees verband regels tot stand brengen over privacy op internet, e-commerce en het auteursrecht. Daarnaast wil Korthals de politie "passende bevoegdheden" geven om in te kunnen spelen op bijzondere omstandigheden op elektronische netwerken. Minister Loek Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil op alle scholen computers invoeren. Voor deze kabinetsperiode is daarvoor minimaal 1,7 miljard gulden beschikbaar, daarna komt per jaar 350 miljoen gulden voor dit doel op tafel. Bovendien zullen binnen twee jaar alle Nederlandse scholen op internet zijn aangesloten. Daarvoor is in de voorjaarsnota extra geld uitgetrokken.