Dat blijkt uit de reactie van minister Jorritsma van

Economische Zaken op vragen van Tweede Kamer-lid Bert Bakker (D66). Bakker had vragen gesteld over een door de DMSA, een brancheorganisatie voor direct marketing, opgestelde code voor het verspreiden van e-mail.

In deze Code Verspreiding Ongevraagde Reclame via e-mail (VORe-mail) is vastgelegd dat het ongevraagd versturen van e-mails met reclameboodschappen is toegestaan, tenzij de geadresseerde bezwaar heeft gemaakt. Dat kan iemand doen door zich aan te melden bij een antwoordnummerbestand. Elke verstuurde mail moet een link naar dit bestand bevatten.

Bakker wilde van minister Jorritsma weten of zij het 'ermee eens was dat het niet de bedoeling kan zijn om ongevraagde reclame via e-mail' via 'deze vorm van zelfregulering' vast te leggen.

De minister liet weten dat de regering van mening is dat 'reclame via e-mail onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn'. De overheid staat wat betreft de elektronische communicatiesector een 'liberaal beleid voor waarbij zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven aan zelfregulering'.

Daar valt dus ook de code onder die de DMSA heeft opgesteld. Jorritsma voegt toe dat 'commerciële reclame in het algemeen een stuwende rol speelt bij de ontwikkeling van internet en dat de mogelijkheden hiervoor in principe niet beperkt moeten worden'.

Maar het is niet de bedoeling dat netwerken door spam plat komen te liggen, aldus de minister. Verder moeten er voldoende waarborgen zijn voor de privacy van consumenten. Jorritsma vindt overigens dat spamming een ruimer begrip is dan de vorm van reclameverspreiding die in de code is vastgelegd.

Op dit moment geldt voor reclame via e-mail in Nederland, mits niet geautomatiseerd verstuurd, nog een zogeheten opt-outsysteem. Dat houdt in dat mails verstuurd mogen worden tenzij een ontvanger bezwaar aantekent. Op Europees niveau wordt gewerkt aan vernieuwing van de telecomprivacyrichtlijn. Dan zou er een opt-insysteem komen, waarbij mails alleen verstuurd mogen worden als een ontvanger expliciet toestemming heeft gegeven.