De beleidsbrief (PDF) over het aangescherpte auteursrecht is opgesteld door de ministers Hirsch Ballin van Justitie, Van der Hoeven van Economische Zaken en Plasterk van OC&W. De ministers willen vooral het uploaden van illegaal materiaal harder aan gaan pakken. Het downloaden van beschermde muziek- en videobestanden blijft vooralsnog legaal.

Meer transparantie en een duidelijker wet

De bestrijding van piraterij op het net maakt deel uit van een uitgebreider pakket aan maatregelen die het kabinet wil nemen om knelpunten in de het auteursrecht aan te pakken. Naast het beperken van het illegaal uploaden, wil het kabinet meer transparantie in de auteurswet en een betere maatregelen voor het collectieve beheer, thuiskopie├źn, de relatie tussen auteursrecht en innovatie en technische beschermingsmaatregelen zoals digital rights management (drm) genomen worden.

'Illegaal' downloaden voorlopig nog toegestaan

Het kabinet zal binnen zes maanden een plan opstellen om het illegaal uploaden tegen te gaan. Het downloaden van illegaal materiaal wordt vrijwel zeker niet strafbaar.

Eerder leek het erop dat minister Hirsch Ballin wel wilde aansturen op het strafbaar stellen van illegaal downloaden van muziek en films. Maar volgens de verzonden brief ligt een dergelijke stap 'niet voor de hand'. Het kabinet ziet meer heil in de bestrijding van piraterij bij de bron.